Referenties

Opleggen informatiebeschikking mag niet meer in alle gevallen

19 april 2018

Nederlandse rekeninghouders bij buitenlandse banken die de fiscus inzicht (moeten) geven in hun verzwegen buitenlands vermogen hebben waarschijnlijk de ervaring dat de fiscus vaak meer lijkt te willen weten dan mogelijk is.

In sommige gevallen legt de Belastingdienst namelijk zelfs een informatiebeschikking op indien geoordeeld wordt dat vragen onvoldoende beantwoord zijn. Zelfs indien iemand niet beschikt over bepaalde gegevens en hierover ook niet kan beschikken. Daar is nu een stokje voor gestoken doordat het Hof Arnhem-Leeuwarden een informatiebeschikking heeft vernietigd.

In het betreffende geschil ging het om een echtpaar dat in 1994 rekeninghouder was bij KB-Lux. De fiscus wilde weten of de rekening in 2010 nog bestond, wat het saldo was en waar eventueel het geld naartoe was geboekt in geval van opheffing. Nadat de inspecteur de beantwoording van deze vragen onvoldoende vond, werd het echtpaar en informatiebeschikking opgelegd waarin dezelfde vragen werden gesteld. De man van het echtpaar echter stelde dat hij reeds had voldaan aan zijn informatieverplichting aangezien hij niet meer informatie had en daar ook niet meer over kon beschikken. Het Hof stelde hem in het gelijk.

De fiscus stelde op zijn buurt weer dat de man reeds eerder de informatie op had moeten vragen bij KB-Lux. Het Hof oordeelde echter dat de inspecteur hiervoor had moeten bewijzen dat de gegevens op het moment dat hij om de in de informatiebeschikking genoemde gegevens verzocht deze nog beschikbaar waren. En dat hij had moeten bewijzen dat de man er bewust voor had gekozen dat om de gegevens niet op te vragen en te verstrekken. Aangezien dit niet het geval was, werd de informatiebeschikking vernietigd. De Hoge Raad bevestigd het oordeel van het Hof.

Deze uitspraak kan als jurisprudentie worden gebruikt voor andere zaken. Mocht u in een dergelijke situatie verkeren, neemt u dan gerust contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.