Referenties

Strafrechtelijke onderzoeken door buitenlandse betaalkaarten

28 augustus 2015

In een eerder bericht schreven wij reeds over het onderzoek naar belastingfraude dat de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD en Openbaar Ministerie uitvoert. Hierbij worden geldtransacties geanalyseerd van buitenlandse betaalkaarten. Dit leidde reeds tot strafrechtelijke onderzoeken inzake witwassing en fraude.

Er wordt gekeken of de kaarten zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland waarover vermoedelijk geen belasting wordt betaald. Wanneer er bijvoorbeeld geldopnames worden gesignaleerd die niet passen bij het inkomen van de kaarthouder, wordt nader onderzoek verricht. Dit kan leiden tot aanslagen en boetes van de Belastingdienst, maar ook tot strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie publiceerde op haar website een bericht over een drietal strafrechtelijke onderzoeken naar witwassing en fraude die de afgelopen weken naar aanleiding van bovenstaande analyse hebben plaatsgevonden. De Belastingdienst geeft aan de komende periode meer kaarthouders in haar toezicht te betrekken en verwacht dat dit gaat leiden tot meer belastingaanslagen en boetes en mogelijk ook tot strafrechtelijke onderzoeken.

Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de inkeerregeling, waarmee belastingplichtigen met niet aangegeven (buitenlands) vermogen dit alsnog aan kunnen geven bij de Belastingdienst. De boete bedraagt dan 60%, terwijl men 150-300% betaalt indien de Belastingdienst zelf het vermogen op het spoor komt.