Wel of niet inkeren?

Voor sommige mensen blijft het een erg moeilijke beslissing. Wel of niet inkeren? In onze praktijk komen wij mensen tegen die deze beslissing erg makkelijk nemen en anderen die vaker langs komen voordat zij de stap zetten om gebruik te maken van de inkeerregeling. We begrijpen de aarzeling, maar eigenlijk spreekt het voor zich dat juist hoe langer de besluitvorming duurt, hoe trager het traject verloopt en hoe hoger de te besteden tijd en dus kosten zijn.

Reden voor de tragere besluitvorming is vaak dat men eerst duidelijkheid wil over het exacte bedrag dat betaald moet worden als men gebruik maakt van de inkeerregeling. Dit is, begrijpelijk, nog meer het geval als er al een (groot) deel van het oorspronkelijke bedrag waarover ingekeerd moet worden weg is.  Juist deze aarzeling verhoogt echter naast de kosten ook  onnodig de spanning.  Wij horen namelijk van alle inkeerders dat het een enorme opluchting is als ze eenmaal ingekeerd hebben, ondanks de verschuldigde bedragen.

Een praktijkvoorbeeld van een aantal jaar geleden, met gefingeerde naam, is dat van de heer Van Druten, die in de knoop zat met zijn zwarte geld.  Hij kwam op bezoek – op de fiets wel te verstaan zodat er geen herkenning mogelijk was. De eerste keer keek hij alleen door het raam; de tweede keer belde hij aan en maakte een afspraak, vervolgens kwam hij met zijn echtgenote (zijn auto parkeerde hij waarschijnlijk ergens achteraf). Toen hij nog geen beslissing kon nemen – hij wilde toch wel zekerheid hoeveel hij verschuldigd was  en bovendien zaten de echtelieden niet op dezelfde lijn – kopieerde hij alle bankstukken en verwijderde zijn naam en leverde deze aan voor een uitgebreidere berekening. De uitslag hiervan hoorde hij aan bij zijn vijfde bezoek waarna het enige tijd stilte was tot hij belde voor een zesde afspraak waarin hij zijn naam vertelde en de stukken aanleverde. Na afronding van het proces was de heer Van Druten erg opgelucht, want hij had er toch wakker van gelegen. Nu hij niet meer zo waakzaam hoefde te zijn, viel er een last van hem af.

Hoeveel makkelijker het kan, bewees mevrouw De Snelle (eveneens een gefingeerde naam); zij had van een kennis vernomen dat hij bezig was met de inkeerregeling. Nog de volgende dag melde zij zich met hem samen op kantoor en diezelfde dag nog werd de inkeermelding verzonden naar de belastingdienst.  Zij was zich ervan bewust dat zij niet vrij kon beschikken over het vermogen in Zwitserland en was erg blij dat er een oplossing voor was en dat er iemand was met ervaring die haar situatie begreep en die haar kon helpen.  Ook hier ondanks het te betalen bedrag niets dan opluchting.

Hoeveel nachtjes u er ook over wilt slapen; één ding is zeker: het lost zich niet vanzelf op.

Het grote voordeel bij inkeren is dat u initiatief neemt (u hoeft niet meer af te wachten tot de Belastingdienst u verrast op een altijd ongelegen moment) en wij zorgen ervoor dat het initiatief behouden blijft; van inkeermelding tot en met navorderingsaanslag.

Ook pleiten wij bij deze voor inkeer met het oog op eventuele erfgenamen die in de toekomst het niet aangegeven vermogen zullen erven. Wij vernemen te vaak dat geërfd zwart geld voor enorme ruzie en spanning zorgt in families.

Wij wensen u sterkte in uw overwegingen. Wij zijn u graag van dienst als u voor uw keuze nog extra advies nodig heeft en staan voor u klaar als u wilt inkeren. Neem nu contact met ons op.