Referenties

2100 BCEE rekeninghouders ontvangen een brief van de Belastingdienst

6 maart 2018

Belastingdienst stuurt weer brieven aan zwartspaarders

De Telegraaf meldt vandaag dat inmiddels bekend is dat er 3000 van de 4400 Nederlandse klanten bij de Luxemburgse bank Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), waarvan de Belastingdienst in het najaar van 2016 de gegevens kreeg, zijn geïdentificeerd. 2100 van deze 3000 bleken hun vermogen op de rekening niet te hebben aangegeven bij de fiscus. Deze mensen krijgen deze maand een brief van de Belastingdienst, waarvan een derde deel reeds verstuurd is. In deze brief wordt gevraagd om toelichting en openheid van zaken. Niet in alle gevallen zal het gaan om zwart vermogen, maar indien dit wel het geval is zal een boete of zelfs straf gelden.

Volgens de Telegraaf stelt een zegsman van de fiscus dat zwartspaarders niet meer ontkomen aan een straf. Zij kunnen niet meer inkeren. Maar het volop meewerken kan wel meespelen in de beoordeling van de inspecteur. Dat wil zeggen leiden tot eventuele strafvermindering.

Mocht u reeds een brief hebben gekregen of verwachten deze te krijgen dan is het zaak dat u zo snel en volledig mogelijk openheid van zaken geeft. Wij kunnen u hierbij helpen en hebben ruime ervaring in het op de juiste wijze presenteren van alle gegevens aan de fiscus. Onze ervaring is dat de coulante houding van de Belastingdienst ten opzichte van zwartspaarders echt steeds minder wordt en dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend om zo snel mogelijkheid met alle bankgegevens te komen.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden of hulp? Neem nu contact op.