30%-regeling voor terugkerende Nederlanders

U wilt na jaren van wonen in het buitenland weer naar Nederland terugkeren. Indien u minstens 25 jaar weg bent geweest, komt u misschien in aanmerking voor de 30%-regeling. Bent u niet langer dan 25 jaar in het buitenland, kunt u deze pagina beter raadplegen.

Waarom de 30%-regeling?

Met de 30%-regeling krijgt u vijf jaar lang 30% van uw inkomsten uit loon (box-1) belastingvrij. En, minstens zo belangrijk, u hoeft geen belasting te betalen over uw wereldwijd vermogen (box-3).  Dit levert een groot voordeel op, zeker indien u vermogen bezit in het land van waaruit u naar Nederland terugkeert. Er zijn echter wel behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u ons tijdig inschakelt, kunnen wij nagaan of er mogelijkheden zijn om uw terugkeer zo te structureren dat u of uw (buitenlandse) partner in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een Nederlandse BV voor uw buitenlandse werkgever of uzelf.  Het kan ook zijn dat wij u adviseren om uw terugkeer naar Nederland nog uit te stellen totdat u wel voldoet aan de voorwaarden. Indien er geen mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de 30%-regeling zullen wij u in ieder geval adviseren hoe u uw terugkeer naar Nederland fiscaal zo gunstig mogelijk kunt structureren.

Welke mogelijkheden zijn er?

De 30%-regeling is een belastingmaatregel voor werknemers die gerekruteerd zijn vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken voor een Nederlands bedrijf. U dient dus nog voordat u terugkeert een contract te tekenen. Indien u in het buitenland voor een werkgever werkt, zou deze ook in Nederland een BV op kunnen richten die u in dienst neemt of een Nederlandse payroll. Ook kunnen wij voor uzelf een BV oprichten. U gaat dan een dienstbetrekking aan bij deze BV. Indien uzelf niet aan de voorwaarden kunt voldoen, komt uw (buitenlandse) partner daar wellicht wel voor in aanmerking. Dan geldt de box-3 vrijstelling ook voor uw gezamenlijke box-3 vermogen.

Belangrijkste voorwaarden voor de 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders:

U wordt vanuit het buitenland aangenomen door een Nederlandse werkgever:

Dit kan ook een Nederlandse vestiging zijn van de werkgever waarvoor u in het buitenland werkt of uw eigen BV. Belangrijk in dit geval is dat deze entiteiten worden opgericht voordat u zich weer in Nederland vestigt en ook dat u het arbeidscontract tekent voor de immigratie;

U bent 25 jaar weggeweest uit Nederland:

Let er ook op dat uw emigratie destijds uit Nederland pas officieel inging op het moment dat uw levenscentrum zich niet meer in Nederland bevindt. In de regel is dit waar uw partner en eventuele kinderen wonen. Indien zij destijds pas later geëmigreerd zijn, telt hun vertrekdatum ook voor u als emigratiedatum;

Voor deze 25 jaar telt het volgende verblijf in Nederland niet mee. U bent:

  • Jaarlijks niet meer dan 20 dagen in Nederland bent geweest in verband met werk;
  • maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden in Nederland geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen.

Bent u langere periodes in Nederland geweest in deze 25 jaar, dan heeft u geen recht op de 30%-regeling. Lees hier de volledige beschrijving van de beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden.

Wilt u meer te weten komen over terugkeer naar Nederland? Hier leest u onder andere enkele en welke aangifte wij voor u kunnen invullen aan de hand van uw remigratie naar Nederland.

Voorbeeldsituaties 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders

U woont met uw gezin meer dan 25 jaar in Canada. U overweegt terug te keren naar Nederland en vraagt zich af of u in aanmerking komt voor de 30% regeling. U bent regelmatig in Nederland geweest om zakelijke redenen en bezoek aan vrienden en familie. Meestal ging dit om een bezoek van maximaal een week. Uw partner is ook Nederlands, maar is destijds pas na een jaar bij u komen wonen.

Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, moet u inderdaad 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest. Omdat uw partner pas een jaar later is vertrokken is het van belang hoe dit is verwerkt in de aangifte destijds. Graag zien wij uw bewijs van het uitschrijven bij de gemeente van zowel uzelf als uw partner evenals (indien mogelijk) een kopie van de laatste aangifte en aanslag in Nederland van u beiden. De 25 jaar periode gaat in na het eindigen van de binnenlandse belastingplicht van uzelf. Deze was mogelijk gekoppeld aan het vertrek van uw echtgenote. Uw verblijven in Nederland zijn inderdaad van belang. Echter indien u in de afgelopen 25 jaar om privéredenen jaarlijks niet meer dan 6 weken aaneengesloten in Nederland bent geweest of eenmalig 3 maanden en/of jaarlijks 20 dagen om zakelijke redenen dan tellen deze verblijven niet mee.

U woont momenteel 24 jaar in de Verenigde Staten. Het plan is om binnen een paar jaar weer in Nederland te gaan wonen. U zou verder kunnen werken voor uw huidige Amerikaanse werkgever of een andere, soortgelijke werkgever zonder vestiging in Nederland waarbij u remote zou werken vanuit Nederland. U vraagt zich af wanneer u in aanmerking zou kunnen komen voor de 30% regeling en of het nodig is om een dienstbetrekking te hebben.

Voor de 30% regeling zal er een Nederlands dienstverband moeten zijn zoals bijvoorbeeld een voortzetting van het dienstverband bij uw huidige werkgever. Een Nederlandse werkgever kan worden gecreëerd door een BV op te richten of middels een payroll bedrijf of doordat de Amerikaanse werkgever zich laat registreren als inhoudingsplichtige. Ook kunt u zelf een BV oprichten indien uw belangen groot genoeg zijn. Vanuit deze BV zou u remote kunnen werken voor uw huidige werkgever. Verder is uw recht op de 30% regeling afhankelijk van de hoogte van uw te verwachten bruto inkomen. Uw emigratiedatum kunt u berekenen door 25 jaar op te tellen bij uw vertrekdatum uit Nederland. U kunt via het bevolkingsregister of via mijnpensioenoverzicht.nl zien wat uw verblijfgeschiedenis in en vertrekdatum uit Nederland was. Tevens dient u in deze 25 jaar niet langer dan 6 weken aangesloten per jaar of eenmalig 3 maanden in Nederland te zijn geweest.

Sinds 20 jaar woont u in de US. U heeft daar uw Amerikaanse partner ontmoet en hebt samen 3 kinderen. U wilt binnenkort met uw gezin naar Nederland verhuizen. Een advocaat zal u helpen met het immigratieproces van uw partner nadat u zich heeft ingeschreven. (Uw kinderen hebben ook 2 nationaliteiten). U wilt echter fiscaal advies met betrekking tot uw verhuisdatum/datum van inschrijving omdat u graag de box 3 heffing zoveel mogelijk wilt vermijden. U heeft uw huis namelijk met behoorlijk wat winst kunnen verkopen, waardoor u redelijk wat liquide middelen heeft. U heeft gehoord dat met de 30% regeling ook uw deel van het vermogen vijf jaar buiten de box drie heffing zou vallen. U vraagt zich af of er een mogelijkheid is dat uw partner in aanmerking komt voor de 30% regeling. Op dit moment werkt u beiden nog in loondienst voor Amerikaanse werkgevers.

Het is inderdaad belangrijk dat de volgorde van een en ander in het oog wordt gehouden. De 30% regeling geeft de beste belastingverminderingsmogelijkheden en is uitsluitend mogelijk voor uw partner. De Amerikaanse werkgever zal dan echter Nederlandse loonbelasting in moeten gaan houden door zich te laten registreren als inhoudingsplichtige. Vaak is dit voor de werkgever geen optie indien de emigratie een privéreden heeft. Alternatief is voor de Amerikaanse werkgever te blijven werken via een payroll bedrijf; dit heeft als voordeel dat deze ook kan zorgen voor een verblijfsvergunning en werkvergunning middels de kennismigrantenregeling. Ook zou u een eigen BV op kunnen richten. Essentieel is dan dat deze BV dan opgericht wordt vóór immigratie en de reden van de immigratie moet dan zijn een aangeboden dienstverband door de BV aan uw partner. Hiernaast moet dan een verblijfsvergunning traject worden doorlopen (bijv. i.v.m. verblijf bij Nederlandse partner/kinderen). De toegekende 30%-regeling heeft dan tot gevolg dat uw gezamenlijk box-3 vermogen gedurende vijf jaar is vrijgesteld van NL belastingheffing. Dit betreft zowel uw buitenlands als uw binnenlands vermogen. (Uitzondering: voor NL onroerend goed blijft u altijd belast in Nederland, ook indien u niet zelf gebruik maakt van de eigen woning.)

U woont en werkt al 24 jaar in het buitenland, in verschillende landen. U wilt over een jaar terugkeren naar Nederland en zult zelf remote blijven werken voor een Amerikaans bedrijf. Uw vrouw zal haar baan opzeggen en waarschijnlijk voorlopig niet werken. U heeft wel gehoord over de 30% regeling, maar aangezien u in Nederland niet zal gaan werken voor een Nederlandse werkgever gaat u ervan uit dat u hier geen recht op heeft. U wilt dit toch noch verifiëren omdat u in het buitenland nog een aanzienlijk bedrag op de bank heeft staan. Ook vraagt u zich af of u als u wanneer u weer in Nederland woont een baan aangeboden krijgt van een Nederlandse werkgever nog recht heeft op de 30% regeling.

De 30% regeling is op zich wel een gemist kans als hier geen gebruik van wordt gemaakt. Aangezien u een Amerikaanse werkgever heeft en in Nederland zal werken is er de mogelijkheid dat uw werkgever een Nederlandse salarisadministratie gaat voeren. Dat is voordelig, want dan kan in principe voor dit dienstverband de 30% regeling worden toegepast met als voordeel een vrijstelling voor uw wereldwijde gezamenlijke vermogen. Indien u een baan bij een Nederlandse werkgever krijgt aangebonden als u al in Nederland woont, heeft u geen recht op de 30% regeling, aangezien u in dat geval niet voldoet aan de voorwaarde dat u gerekruteerd bent vanuit het buitenland.

Voor een Aziatisch bedrijf heeft u in verschillende landen gewerkt. In totaal woont en werkt u al zo’n 30 jaar in het buitenland. Binnenkort wilt u definitief terugkeren naar Nederland. U heeft nog geen concrete plannen wat betreft werk. U vraagt zich af wat de fiscale gevolgen zijn van uw remigratie naar Nederland en of u met uw planning nog ergens rekening mee kunt houden.

Bij een remigratie vestigt u zich weer in Nederland en wordt u hier belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Het is van belang dit goed in beeld te brengen. Aangezien u meer dan 25 jaar niet in Nederland heeft gewoond, kunt u misschien gebruik maken van de 30% regeling. U bent dan vrijgesteld van belastingplicht over uw wereldwijd vermogen en u ontvangt daarnaast 30% van uw salaris belastingvrij gedurende 5 jaar. U heeft dan echter een Nederlandse werkgever nodig waarbij u een contract tekent voordat u zich weer in Nederland inschrijft. Een buitenlandse werkgever met een Nederlandse payroll voldoet ook.

Na 25 jaar in het buitenland gewoond wilt u volgende jaar terug naar NL komen. U heeft verschillende woningen in bezit in Costa Rica en heeft een eigen bedrijf daar. U wilt met deze onderneming doorgaan in NL. U vraagt zich af of u in NL belastbaar wordt voor uw bezittingen en welke mogelijkheden er zijn voor de 30% regeling.

Op deze wijze is er geen gevaar voor dubbele belasting. Voor de 30% regeling heeft u, of uw partner, een Nederlandse werkgever nodig en geldt er een minimum bruto maandinkomen. Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor de 30% regeling gekoppeld aan uw onderneming, bijvoorbeeld het oprichten van een BV. Als de 30% regeling toegekend wordt dan kan er vrijstelling worden aangevraagd voor belasting over uw wereldwijd vermogen.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01
Belastingconsulentennummer: 330826

Socials