Referenties

Apart van uw partner wonen in het buitenland

9 oktober 2020

apart wonen van uw partner in het buitenland

Internationale woon-werksituaties kunnen erg complex zijn. Zeker als u en uw partner zich moeten splitsen. Bijvoorbeeld indien u gaat werken en wonen in het buitenland, maar uw partner en eventuele kinderen blijven in Nederland wonen. Voor u lijkt het misschien logisch dat u zich uit Nederland uitschrijft indien u zelf naar het buitenland verhuist. Maar voor de fiscus is dat niet altijd logisch. Die ziet u als belastingplichtig in het land waar uw levenscentrum zich bevindt; een soort van ‘home is where the heart is’. En in de meeste gevallen is dat het land waarin uw partner woont, zeker indien u ook nog kinderen heeft die in Nederland naar school gaan, sporten etc. Dit kan behoorlijke fiscale gevolgen hebben, zeker indien u ook de vermogensredementheffing moet betalen.

Win advies in voor u zich uitschrijft

Vaak schrijft men zich vanzelfsprekend uit op het moment dat men in het buitenland gaat wonen en rekent dan al op het soms voordeligere belastingtarief dat daar geldt. Het is echter zeer aan te raden om fiscaal advies in te winnen voordat uw internationale woon-/werksituatie van start gaat. Zoals onderstaande persoon deed:

“Ik ga per 1 februari 2021 in de VAE werken. Ik zal nog wel regelmatig in Nederland zijn voor meetings, maar ga wonen in de VAE. Mijn partner werkt in Nederland en mijn kinderen gaan hier nog naar school. Zij blijven dan ook in Nederland wonen. Ik ben voornemens mij uit Nederland uit te schrijven, maar wil toch zeker weten of mijn inkomen in de VAE belastbaar is in Nederland.”

In dit geval konden wij deze persoon op tijd mededelen dat zijn banden met Nederland ook na december 2020 sterk zijn en dat dit zou kunnen betekenen dat de belastingdienst Nederland als het woonland/levenscentrum blijft zien. Het verdrag tussen de VAE en Nederland en wellicht verdere besluiten i.c. zullen bepalen hoe de belasting in Nederland wordt berekend.

In veel gevallen kunnen wij echter iemand hier pas op wijzen -soms jaren- nadat men zich gewoon heeft uitgeschreven, uitgaande van een belastingplicht in het buitenland. Zoals ook in onderstaande situatie:

“Ik woon en werk vanaf 2010 in Qatar, maar wil in 2021 gaan remigreren naar Nederland. Mijn partner en kinderen wonen sinds 2017 weer in Nederland in verband met studies. We hebben samen een eigen huis zonder hypotheek en ik heb spaargeld en pensioen opgebouwd in Qatar. Ik wil weten wat er gebeurt wat betreft belastingplicht indien ik weer in Nederland kom wonen.”

In dit geval is de kans groot dat de belastingdienst de situatie van deze persoon (nog) niet nader heeft beoordeelt. Terwijl er in feite al sprake is van belastingplicht in Nederland sinds partner en kinderen weer in Nederland kwamen wonen, omdat het levenscentrum vanaf toen in Nederland was. Wanneer de fiscus de situatie alsnog beoordeelt, zal met terugwerkende kracht in Nederland belasting verschuldigd zijn, ook over het opgebouwde vermogen en de eigen woning.

Scheiding van tafel en bed

In sommige gevallen is sprake van scheiding van tafel en bed; maar dit is langer niet altijd het geval. De fiscus gaat hier niet altijd in mee en gaat vaak uit van een levenscentrum in Nederland als partner en kinderen daar wonen. Met een juiste presentatie en goede voorbereiding kan een en ander zo voordelig mogelijk worden vormgegeven.

Zit u in een dergelijke situatie? Neem contact op voor fiscaal advies.