Belastingplan 2014 en fiscale wetsvoorstellen

Op dinsdag 17 september heeft de minister van Financiën het Belastingplan 2014 en de overige fiscale maatregelen 2014 gepubliceerd. Het Belastingplan 2014 staat vooral in het teken van het uitvoeren van de diverse fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord. Het voornaamste doel van deze maatregelen is het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Pseudo-heffing hoge lonen
De pseudo-heffing van 16% over salarissen boven de € 150.000, die aanvankelijk alleen in 2013 zou gelden, is met één jaar verlengd. Dit betekent dat werkgevers deze heffing ook in 2014 moeten afdragen, te berekenen over het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

Inkomstenbelasting en heffingskortingenDe tarieven van de loon- en inkomstenbelasting blijven in 2014 ongewijzigd. In 2015 wordt het tarief van de eerste schijf met 0,29%-punt verlaagd, en in 2016 volgt een verlaging van 0,06%-punt. De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 achterwege. Met betrekking tot de heffingskortingen geldt dat het maximum van de algemene heffingskorting in 2014 met € 99 wordt verhoogd. Hiertegenover staat dat de algemene heffingskorting vanaf 2014 tot nihil wordt afgebouwd voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (€ 19.645). Het maximum van de arbeidskorting wordt in 2014 eveneens verhoogd. Voor de hogere inkomens wordt de arbeidskorting in drie stappen verder afgebouwd tot nihil, met als resultaat dat men in 2017 vanaf een inkomen van ongeveer € 110.000 geen recht meer heeft op arbeidskorting.

Gewijzigde fiscale facilitering van stamrechtenEen andere in het oog springende maatregel uit het Belastingplan voor 2014 betreft de gewijzigde fiscale facilitering van stamrechten. Per 1 januari 2014 mogen alle vermogens die onder de stamrechtvrijstelling vallen, ongeacht waar het stamrecht is ondergebracht, in één keer worden uitgekeerd. Er wordt dan slechts over 80% van de uitkering belasting geheven. De stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten wordt op 1 januari 2014 afgeschaft.

Schenkbelasting tijdelijk verruimd
Verder wordt in het Belastingplan 2014 de vrijstelling in de schenkbelasting tijdelijk verruimd. Momenteel mogen ouders eenmalig maximaal € 51.407 schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning). Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een eenmalige vrijstelling van € 100.000, waarbij géén nadere voorwaarden worden gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger. Ook de leeftijd van de ontvanger is niet van belang. Wel moet de schenking ten behoeve van de eigen woning worden gebruikt. Verder mag de schenking vanaf 1 oktober 2013 ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld.

Afdrachtsvermindering onderwijs afgeschaft
In het nieuwe Belastingplan wordt per 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling voor leerwerktrajecten.

MRB-vrijstelling oldtimers
Met ingang van 1 januari 2014 hoeft geen motorrijtuigenbelasting meer te worden betaald voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor personen- en bestelauto’s (mits deze op benzine rijden), vrachtauto’s, bussen en motorfietsen die op 1 januari 2014 minimaal 26 jaar oud zijn, maar jonger dan 40 jaar, komt er een overgangsregeling.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials