Belastingplan 2017

Op 20 september, Prinsjesdag 2016, zijn de belastingwijzigingen voor 2017 gepresenteerd, in enkele verschillende wetsvoorstellen. Naast een aantal verwachte en kleinere wijzigingen zijn er ook enkele opvallende en grotere wijzigingen zoals de afschaffing van de aftrekposten monumentenkosten en scholingsuitgaven, wijzigingen vrijgestelde beleggingsinstelling en het afschaffen van pensioen in eigen beheer. Overigens zal ook weer afgewacht moeten worden in hoeverre de voorstellen goedgekeurd zullen worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Hieronder volgt een opsomming van de maatregelen uit de verschillende wetsvoorstellen ingaande 2017:

Voorstellen uit het Belastingplan 2017:

 • Inkomstenbelasting: het tarief in de derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8% en deze schijf wordt verlengd van € 66.421 naar € 67.072;
 • de start van de afbouw arbeidskorting begint al bij € 32.444 (in 2016: € 34.015);
 • de ouderenkorting wordt verhoogd van € 1.187 naar € 1.292;
 • beperking toerekeningsstop APV en andere invulling voorkoming dubbele belasting;
 • invoering teruggaafregeling dividendbelasting voor niet-ingezetenen;
 • invoering heffingsvrij vermogen in box 3 voor (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen;
 • vennootschapsbelasting: verlenging eerste tariefschijf (20%) naar € 250.000 in 2018, € 300.000 in 2020 en € 350.000 in 2021;
 • wijzigingen in enkele specifieke renteaftrekbeperkingen in de Vpb;
 • beperking toepassingsbereik innovatiebox;
 • innovatieve start-up mag het gebruikelijk loon de eerste drie jaar op het minimumloon stellen;
 • beleggen in de vrijgestelde beleggingsinstelling wordt minder aantrekkelijk door de volgende maatregelen:
 • Verplicht afrekenen in box 2 over ab-claim als een lichaam waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft de vbi-status verkrijgt;
 • Tegengaan flits-vbi: bij onderbrenging van box-3-vermogen in een vbi
  waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt dit
  vermogen in box 2 belast, maar blijft ook belast in box 3 als dit vermogen
  binnen 18 maanden weer terugkomt in box 3;
 • Koppelen percentage forfaitair rendement vbi aan percentage hoogste
  schijf box 3.

Het verlengen van tariefschijven van de Vennootschapsbelasting is uiteraard positief voor ondernemingen. Deze maatregel zal samenhangen met de tariefsverlagingen in andere Europese landen en het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat.

De wijzigingen voor buitenlands belastingplichtigen zijn een wettelijke uitwerking van eerdere rechterlijke uitspraken. Ook buitenlands belastingplichtigen hebben hiermee recht op toepassing van het heffingsvrij vermogen en teruggaaf dividendbelasting.

De maatregelen voor de vrijgestelde beleggingsinstellingen treffen vooral belastingplichtigen die vanuit een BV een VBI ingaan en daarvoor zullen moeten afrekenen. Het blijft nog steeds mogelijk om een VBI te gebruiken voor vermogen in zowel box 2 als box 3.

Voorstellen uit wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017

 • schulden die deel uitmaken van een algemeenheid en waarop een vruchtgebruik rust worden voortaan – net als de bezittingen – geheel aangegeven bij de vruchtgebruiker;
 • omzetting goedkeuring renteaftrek voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht;
 • codificatie van goedkeuringen voor het buiten toepassing laten van de termijnen van 15 en 20 jaar voor de vrijstelling bij een uitkering uit een KEW, SEW, BEW of een box-3 kapitaalverzekering van vóór 1 januari 2001;
 • reparatie bedrijfsopvolgingsregeling bij indirect aandelenbelang van minder dan 5%.

Voorstellen Fiscale vereenvoudigingwet 2017

 • vereenvoudiging teruggaafregeling btw op oninbare vorderingen;
 • introductie inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde vpb-lichamen;
 • verenigingen of stichtingen met beperkte ondernemingsactiviteiten kunnen hun verzoek om belastingplicht Vpb nog bij de aangifte indienen (nu binnen 6 maanden);
 • afschaffing fictieve dienstbetrekking voor commissarissen;
 • afschaffing jaarloonuitvraag;
 • uitbreiding verlegging inhoudingsplicht voor concernonderdelen.

De vereenvoudiging van de teruggaafregeling BTW op oninbare vorderingen houdt in dat hier niet langer een speciaal verzoek gedaan moet worden waarbij aangetoond moet worden dat inderdaad geen betaling meer verwacht kan worden. Na afloop van een jaar na de betalingstermijn kan de BTW door middel van verwerking in de gewone BTW-aangifte teruggevraagd moeten worden.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
Per 2017 is fiscaal gefaciliteerd opbouwen van pensioen in de eigen BV niet meer mogelijk. Het opgebouwde pensioen mag tegen de fiscale waarde worden afgekocht of omgezet in een Oudedagsverplichting. Mocht daar niet voor gekozen worden, dan blijft het pensioen premievrij staan en wordt het te zijner tijd regulier uitgekeerd.

Voorstellen Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
Deze twee maatregelen in de inkomstenbelasting staan in een apart wetsvoorstel. Ten eerste wordt vanaf 1 januari 2018 aftrek scholingsuitgaven vervangen door (niet-fiscale) scholingsvouchers. Ten tweede wordt vanaf 2017 de aftrek voor onderhoudskosten aan monumentenpanden vervangen door subsidies.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials