Referenties

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

5 november 2021

emigreren en belasting

Update 6 april 2021

Staat er dit jaar bij u opeens een buitenlandse rekening vermeld in de vooraf ingevulde aangifte? Doordat de fiscus wederom over nieuwe informatie beschikt over buitenlandse rekeningen kan het zijn dat bij u dit jaar voor het eerst een buitenlandse rekening staat vermeld. In sommige gevallen gaat het om een bankrekening waar u echt al meer dan 12 jaar geen gebruik van heeft gemaakt en waar al lang niets op staat. Het kan echter ook gaan om een rekening waar u de afgelopen 12 jaar nog geld op had staan. In dit laatste geval is het raadzaam om snel actie te ondernemen. Wij voorzien u graag van advies.

Saldo op nul

Het bij de buitenlandse rekening vermelde saldo in de vooraf ingevulde aangifte staat normaliter op nul. Bij navraag bij de fiscus gaf deze aan wel inzage te hebben of er wel of geen saldo op de rekening staat, dit is echter niet eenduidig per belastingplichtige. Er is daarom besloten om bij alle betreffende belastingplichtigen de buitenlandse rekening te vermelden in de vooraf ingevulde aangifte en het saldo op nul te stellen.

Als het saldo nul gewoon klopt, kunt u de rekening gewoon verwijderen of nul invullen en dan komen er verder geen vragen. Zo kregen wij een verontrust telefoontje van iemand van wie de rekening sinds de jaren 80 niet meer actief was waarvan de eigenaar dacht dat hij gesloten was. Blijkbaar bestaat de rekening echter toch nog en is het saldo waarschijnlijk gering. Deze persoon hoeft zich geen zorgen te maken, maar om zekerheid te hebben is het beter om bewijs te kunnen leveren dat het saldo nul is. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Wij kunnen voor u het contact met de Belastingdienst overnemen.

Heeft er de afgelopen 12 jaar wel geld gestaan op uw buitenlandse rekening?

Staat er in uw vooraf ingevulde aangifte een buitenlandse rekening vermeld met saldo nul, maar staat er wel geld op of heeft er de afgelopen 12 jaar geld op gestaan? Indien u dan toch akkoord gaat met een saldo van nul gaan er bij de fiscus alarmbellen rinkelen, aangezien zij wel degelijk over saldo informatie (kunnen) beschikken. U loopt dan het risico op een boete van minimaal 150%. Het is juist zaak dat u zo snel mogelijk alsnog melding maakt van uw vermogen. U kunt officieel geen gebruik meer maken van de inkeerregeling omdat u reeds op de hoogte bent van het feit dat de fiscus op de hoogte is van uw buitenlands vermogen. Onze ervaring is echter dat bij alsnog aangeven van verzwegen vermogen de fiscus een lagere boete op kan leggen van circa 135%. De fiscus beloont dus nog steeds eigen initiatief, medewerking en openheid van zaken.

U kunt contact met ons opnemen voor advies over uw mogelijkheden en begeleiding bij het alsnog aangeven van buitenlandse rekeningen.