Referenties

Buitenlandse rekening vermeld in vooraf ingevulde aangifte

3 april 2019

emigreren en belasting

Update 3 april 2020

Laatste tijd zijn er opvallend veel belastingplichtigen met een buitenlandse rekening bij een bank in Hong Kong, China of Singapore bij wie de buitenlandse rekening is vermeld in de vooraf ingevulde aangifte.

Update 13 maart 2020:

Ook in 2020 zien veel belastingplichtigen hun buitenlandse rekening in de vooraf ingevulde aangifte voor 2019 vermeld. Neem contact met ons op voor advies.

Belastingdienst vermeldt buitenlandse rekening in vooraf ingevulde aangifte en stuurt brieven

Zoals u wellicht heeft gemerkt, worden dit jaar in de vooraf ingevulde aangifte ook buitenlandse rekeningen vermeld. Het erbij vermelde saldo staat op nul. Ook verzond de Belastingdienst weer brieven met een informatieverzoek met betrekking tot een buitenlandse rekening. Beide zaken roepen veel vraagtekens en zelfs schrikreacties op merken wij in de praktijk. In sommige gevallen kan dit terecht zijn en is snelle actie vereist. Wij kregen van de Belastingdienst de volgende uitleg na ons verzoek om opheldering.

Belastingdienst heeft 1,5 miljoen signalen gehad uit 110 landen

In het kader van de Common Reporting Standard (internationale standaard om belastingontduiking tegen te gaan) heeft de Belastingdienst 1,5 miljoen signalen gehad van buitenlandse banken uit zo’n 110 landen. Deze signalen duiden op buitenlandse rekeningen. Het gaat om rekeningen die op een of andere manier zijn gekoppeld aan een Nederlandse belastingplichtige. Het is voor de Belastingdienst een lastige taak c.q. haast onmogelijk om al deze 1,5 miljoen signalen na te trekken. In een pilot is aan 450 personen een brief met een informatieverzoek verstuurd.

Waarom saldo op nul

De fiscus heeft wel inzage of er wel of geen saldo op de rekening staat, dit is echter niet eenduidig per belastingplichtige. Er is daarom besloten om bij alle betreffende belastingplichtigen de buitenlandse rekening te vermelden in de vooraf ingevulde aangifte en het saldo op nul te stellen.

Wat te doen indien uw buitenlandse rekening vermeld wordt

De fiscus gaat vooralsnog uit van de goede trouw van belastingplichtige c.q. verwacht medewerking en openheid van zaken. Stel er staat op een buitenlandse rekening € 250.000 op en de betreffende belastingplichtige vult nul in; dan gaan er wel alarmbellen rinkelen bij de fiscus omdat deze natuurlijk over saldo informatie beschikt.  Staat er in uw vooraf ingevulde aangifte een buitenlandse rekening vermeld met saldo nul, maar staat er wel geld op of heeft er de afgelopen 12 jaar geld op gestaan? Dan is het zaak dat u zo snel mogelijk alsnog melding maakt van dit vermogen door gebruik te maken van de inkeerregeling. Het is goed mogelijk dat u zelfs in dat geval geen brief krijgt van de Belastingdienst want vooralsnog zijn alleen de pilot brieven verstuurd. Het is raadzaam om niet af te wachten of u alsnog een brief krijgt, maar meteen actie te ondernemen. U kunt in dit geval contact met ons opnemen voor advies over uw mogelijkheden en begeleiding bij de inkeerregeling c.q. bekend verzwegen buitenlands vermogen.

Is het saldo nul?

Als het saldo nul gewoon klopt, kunt u de rekening gewoon verwijderen of nul invullen en dan komen er verder geen vragen. Zo kregen wij een verontrust telefoontje van iemand van wie de rekening sinds de jaren 80 niet meer actief was waarvan de eigenaar dacht dat hij gesloten was. Blijkbaar bestaat de rekening echter toch nog en is het saldo waarschijnlijk gering. Deze persoon hoeft zich geen zorgen te maken, maar om zekerheid te hebben is het beter om bewijs te kunnen leveren dat het saldo nul is. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Wij kunnen voor u het contact met de Belastingdienst overnemen.