Emigreren en belasting

Emigreren en belasting; hoe zit dat? Inzake emigratie en belasting zijn er vaak nog een aantal zaken te regelen die u voordeel op kunnen leveren.

Binnenlands of buitenlands belastingplichtig?

Als u naar het buitenland verhuist, kunt u in sommige gevallen kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige voor het emigratiejaar en in de jaren erna. Of dit voor u voordelig is, hangt zeer af van uw situatie. Bij binnenlandse belastingplicht wordt al uw inkomen, ook het buitenlandse, belast. Daarvoor mag u dan ook gebruik maken van de voorzieningen in het Nederlandse belastingstelsel, zoals aftrek van hypotheekrente. Bij buitenlandse belastingplicht mag u dit laatste niet en wordt alleen uw Nederlandse inkomen belast.

Ook is soms bijvoorbeeld een beroep op de zogenaamde detacheringsregeling mogelijk waardoor de hypotheekrenteaftrek behouden kan blijven indien u uw Nederlandse woning voor uzelf ter beschikking houdt.

M-biljet correct invullen belangrijk

De aangiftebiljetten (M-biljet) in een emigratiejaar of immigratie jaar zijn beduidend gecompliceerder dan een reguliere aangifte. In een emigratie of immigratie jaar zijn er door de overgang van belastingplicht en premieplicht vaak meer mogelijkheden tot belastingbesparing, uiteraard blijft het van belang om de aangifte te baseren op feitelijke en te onderbouwen informatie.

Wat in uw situatie mogelijk is hangt af van een groot aantal factoren.

Onze expertise op het gebied van internationaal c.q. grensoverschrijdend belastingadvies kan u helpen bij het maken van de juiste beslissingen. Mogelijk bent u gedurende uw buitenlandse periode blijvend in Nederland belastingplichtig en is jaarlijks een aangifte vereist. In deze situatie, en ook indien u na verloop na tijd weer vanuit het buitenland naar Nederland wilt terugkeren, bieden wij deskundig advies.

Voor verdere informatie over emigreren en belasting en onze diensten op dit gebied, neem contact met ons op.

Voorbeeldsituaties emigreren en belasting

U gaat begin volgend jaar werken voor een Duitse organisatie. U gaat echter niet in Duitsland werken, maar wordt geplaatst in Rwanda. U gaat daar wonen samen met uw man, die net met pensioen is. U heeft nog wel een koopwoning in Nederland die u aan wilt houden. U vraagt zich af of het verstandig is om formeel te emigreren en in hoeverre u dan nog in Nederland belastingplichtig bent? Ook wilt u graag weten wat de gevolgen zijn voor uw AOW en zorgverzekering

Naar het voorkomt is uw situatie in feite een emigratie naar Rwanda. Uw levenscentrum verplaatst zich namelijk daadwerkelijk vanuit Nederland naar Rwanda. Een uitschrijving (formele emigratie) vanuit Nederland geeft duidelijkheid wat betreft uw belastingplicht terwijl u indien u in Nederland blijft wonen te maken zult hebben met regels voor voorkoming van dubbele belasting. Met Rwanda is bovendien geen verdrag en daarnaast is uw werkgever weer in een ander land gevestigd het geen belastingtechnisch de nodige complicaties met zich mee zal brengen. Voor uw koopwoning dient u nog wel een Nederlandse belastingaangifte te doen. Blijft de woning in NL ter beschikking of is het de bedoeling deze te verhuren? Indien u deze niet gaat verhuren, kan de woning in de regel Nederland in box 1 blijven, anders in box 3. AOW opbouw is inderdaad niet meer aan de orde maar kan eventueel vrijwillig worden doorbetaald. Omdat de uitkomst hiervan in de toekomst maar onzeker is adviseren wij dit doorgaans niet. U dient een zorgverzekering te hebben via de Duitse werkgever of eventueel een expat verzekering. U heeft geen recht op een Nederlandse zorgverzekering (zelfs niet indien u in Nederland ingeschreven zou blijven).

U bent in het proces van emigratie naar Noorwegen. U wilt ter voorbereiding graag weten hoe u kunt voorkomen dat u teveel (dubbele) belasting betaalt.

Bij emigratie is het van belang om de banden met Nederland te onderzoeken en met name in hoeverre deze blijven bestaan na emigratie. Indien u en uw familie vertrekken en zich uitschrijven en er is geen inkomen of woning meer in Nederland dan eindigt in de regel de belastingplicht in Nederland en bent u alleen nog belastingplichtig in Noorwegen. In dat geval zijn er ook geen problemen met dubbele belasting.

Wij emigreren volgend jaar naar Zweden en willen graag informatie over de fiscale gevolgen en mogelijkheden. Waar moeten we allemaal rekening mee houden. Kunt u ons ook adviseren over de Zweedse belasting?

Het is van belang dat de binnenlandse belastingplicht overgaat in buitenlandse belastingplicht (bijvoorbeeld als er nog banden met Nederland blijven bestaan zoals een woning of onderneming) c.q. dat de binnenlandse belastingplicht eindigt. In het emigratie jaar dient een aangifte M te worden ingediend waarin deze overgang juist dient te worden weergeven. Zaken die bij emigratie spelen zijn bijvoorbeeld een tijdsevenredige vermindering van premieheffing, conserverende aanslag, stopzetten van een voorlopige teruggave (bijvoorbeeld i.v.m. hypotheekrente aftrek). Verder dient er een beslissing te worden genomen wat er met de eigen woning (indien aan de orde gebeurd); blijft deze in box 1 of verhuist deze naar box 3 of wordt deze wellicht verkocht. Voor wat betreft de Zweedse kant dient u eveneens met een Zweedse adviseur te overleggen met name indien er nog zaken in Nederland achterblijven.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials