Hoe werkt de inkeerregeling? Werkwijze en benodigde gegevens

inkeerregeling

Indien u nog in wilt keren of u reeds een melding heeft gedaan voor de inkeerregeling of uw buitenlands vermogen reeds bekend is geworden bij de Belastingdienst, zetten wij voor u graag onze expertise in om voor u het navorderingsbedrag zo laag mogelijk te houden. Wij begeleiden u bij het op correcte en effectieve wijze presenteren van alle gegevens aan de Belastingdienst.

Hier vindt u informatie over werkwijze en benodigde gegevens. U kunt deze tekst downloaden als PDF bestand ‘Lijst benodigde gegevens bij inkeer in 2022‘. Let wel: de inkeermelding kan reeds gedaan worden voordat u de gegevens compleet heeft of gaat verzamelen.

Eerste contact en adviesgesprek

U kunt ons telefonisch benaderen op 0174-244725 of per email naar belastingadvies@jcsuurmond.nl of het contactformulier invullen.
U kunt in het telefoongesprek of per email indien gewenst reeds enige informatie delen over uw situatie en het vermogen of onroerend goed dat u bij de fiscus wilt gaan melden. Wij kunnen u dan vast kort adviseren over de mogelijkheden en gevolgen van inkeren in uw situatie. Hierna kunt u beslissen of u verder advies wilt van ons op ons kantoor.

Indien u liever geen informatie telefonisch verstrekt, kunt u bellen of mailen om een afspraak te maken; wij ontvangen momenteel nog wel in beperkte mate cliënten op kantoor. Ook een afspraak op ons kantoor is vrijblijvend en vindt op discrete wijze plaats. Dit oriënterende gesprek zal een half uur duren. Indien het gesprek om meer tijd vraagt, rekenen wij voor de overige tijd ons gebruikelijke uurtarief. Dit geldt ook indien u hierna uitgebreider advies wilt voordat u besluit om in te keren. In de eerste gesprek(ken) die we voeren zullen we een strategie uiteenzetten om op passende en effectieve wijze voor uw financiële situatie de inkeerprocedure in te gaan.

Geen identificatieplicht
Zolang u bij ons geen klant bent, hoeft u zich nog niet te identificeren. Pas wanneer u ons opdracht geeft om voor u de inkeerregelingprocedure te begeleiden, vragen wij om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument.

Na de opdracht
Nadat u ons opdracht heeft gegeven, regelen wij een machtiging waarin u aangeeft dat wij uw belastingzaken inzake het inkeren op ons nemen. Nadat wij melding hebben gedaan bij het centrale inkeer belastingkantoor in Breda wordt uw inkeerbrief doorgestuurd naar uw lokale belastingkantoor. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging, maar hoeft verder
zelf geen contact te hebben met de belastingdienst.

Het voordeel hiervan is dat wij sinds 2001 ervaring hebben en contacten hebben opgebouwd met verschillende inspecteurs. Zij zijn bekend met onze werkwijze, hetgeen de procedure versnelt. Wij weten welke eisen gesteld worden aan de presentatie van uw situatie. Ook merken wij dat onze cliënten het vaak prettig vinden als zij alle contacten aan een vertrouwde adviseur kunnen overlaten in deze toch vaak emotioneel beladen procedure.

Contact met belastingdienst en vervolg
Na contact met de inspecteur zullen wij de door de Belastingdienst gewenste gedetailleerde opstellingen op basis van de beschikbare gegevens vervaardigen met informatie over de saldi, inkomsten, stortingen en opnamen over de betreffende jaren inclusief een navorderingsvoorstel van onze zijde;
– deze opstellingen zenden wij u toe met een berekening van de ons inziens verschuldigde belasting toe voor commentaar;
– indien akkoord kunnen de reconstructie-opstellingen met begeleidend schrijven aan de Belastingdienst worden toegezonden;
– hierna volgt, indien er geen vragen van de Belastingdienst zijn c.q. na tevredenstellende beantwoording van hun vragen, een vaststellingsovereenkomst;
– indien U hiermee akkoord gaat, volgt een navorderingsaanslag, betaalbaar binnen één maand; meestal is dit een aanslag waarin alle jaren gecombineerd zijn.

Geld vrij beschikbaar
Wij raden u aan om nadat de inkeerprocedure is afgerond pas uw vermogen van de buitenlandse rekening te laten overmaken naar uw rekening in Nederland. U kunt het ook op dezelfde buitenlandse rekening laten staan. In ieder geval is het geld weer ‘wit’.