Referenties

Nieuwsbrief aangifte 2016

20 maart 2017

Belastingaangifte 2016

 

Geen aangifte doen

 
Ook dit jaar hebben wij van cliënten berichten ontvangen dat de Belastingdienst vermeldde dat er geen aangifte gedaan hoefde te worden, terwijl het in de gegeven situatie wel verplicht was of juist gunstig was. Bijvoorbeeld voor een buitenlands belastingplichtige met Nederlands onroerend goed, of iemand met persoonsgebonden aftrekposten.

Ook komen er nog steeds fouten voor in de verwerking van de vooringevulde aangiften. De meeste aftrekposten worden hierin ook niet meegenomen. Of u nu een bericht ontvangen heeft of niet, het is altijd verstandig om goed te kijken naar uw fiscale situatie, en of u nog besparingsmogelijkheden heeft.

Berichten die u via de digitale Berichtenbox ontvangt, worden overigens ook nog per post verstuurd.

 

Aftrekposten 2016

 
In de aangifte inkomstenbelasting 2016 bestaan de volgende aftrekposten om uw belastbaar inkomen te verlagen:

  • hypotheekrente van uw eigen woning
  • premies lijfrente
  • niet-vergoede ziektekosten (o.m. geneeskundige hulp, voorgeschreven medicijnen en reiskosten van ziekenbezoek)
  • onderhoudsverplichtingen aan ex-echtgenoot o.m. in de vorm van alimentatie
  • giften aan erkende charitatieve instellingen (zie de ANBI-lijst)
  • studiekosten
  • onderhoud- en restauratiekosten van een rijksmonumentenpand
  • reiskosten voor regelmatig woon-werkverkeer per openbaar vervoer
  • weekenduitgaven voor gehandicapten

Let u er wel op dat er voor een aantal aftrekposten een drempel of andere aanvullende voorwaarden bestaan, waardoor uw uitgaven mogelijk toch niet tot aftrek leiden. Denkt u voor een aftrekpost in aanmerking te komen, maar heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

 

Ondernemersfaciliteiten

 
Voor ondernemers is het voor toepassing van de zelfstandigen- en startersaftrek en speur- en ontwikkelingswerk nog altijd van belang dat aan het urencriterium voldaan wordt (1.225 uur). In geval van een deeltijdbaan erbij, dient meer tijd aan uw onderneming besteed te zijn. Mocht er twijfel over deze punten kunnen bestaan, houdt dan uw uren gerelateerd aan uw onderneming bij.

De investeringsaftrekken en willekeurige afschrijving zijn ook zonder urencriterium mogelijk. Voor energie- en milieu-investeringsaftrek, alsmede RDA (research en development) dient overigens meestal een aanvraag voor toepassing gedaan te worden vóórdat de uitgave gedaan wordt. Voor meer informatie over drempels, maxima en voorwaarden, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

 

Belastingrente

 
Met de belastingrenteregels, zal de Belastingdienst vanaf 1 juli 2017 rente berekenen over een te betalen bedrag voor de aangifte 2016. Deze rente bedraagt momenteel 4% voor de Inkomstenbelasting en 8%(!) voor de Vennootschapsbelasting. Verwacht u een hoge aanslag en wilt u de rente hierover vermijden, neem dan contact op voor het aanvragen van een voorlopige aanslag. In geval van een teruggave vergoedt de Belastingdienst nog maar beperkt rente.

 

Tweede woning fiscaal gunstig verhuren

 
Als u een tweede woning bezit betaalt u hierover jaarlijks box 3-heffing. Indien de woning langere tijd leeg staat, is verhuur fiscaal een interessante optie. Afhankelijk van de hoogte van de huur kan de woning dan 15% tot zelfs 55% lager gewaardeerd worden voor de box 3-heffing. De werkelijk ontvangen huur is overigens sowieso niet belast.

Verhuur aan bijvoorbeeld een studerend kind of ander familielid is waarschijnlijk flexibeler en minder risicovol dan aan derden in verband met huurrechten. In het geval binnen familieverhoudingen een lagere en daarmee onzakelijke huurprijs is overeengekomen, geldt altijd nog een waardevermindering van 38%. Een andere mogelijkheid is om wel een normale huurprijs te vragen en separaat een bedrag tot de schenkvrijstelling terug te schenken.
 

Recente ontwikkeling FATCA gegevensuitwisseling

 
Lees hier het artikel.