Referenties

Uw buitenlands pensioen deels onbelast ontvangen?

24 december 2021

Nog meer financiële armslag om optimaal van uw pensioen te genieten? Indien u in Nederland woont en pensioen ontvangt uit het buitenland kunt u dit in sommige gevallen (deels) onbelast ontvangen. 

Heeft u gewerkt in het buitenland en hier pensioen opgebouwd? Wanneer u in verschillende landen gewerkt heeft, kunnen er verschillende pensioenpotjes zijn opgebouwd.

Waar is dit pensioen belast?

Per pensioen, en per land, en het relevante belastingverdrag, hangt het er weer van af of over het pensioen in Nederland of in het buitenland belasting betaald moet worden. Sommige grotere werkgevers hanteren het ‘base country’ principe waar ook gedurende een buitenlandse periode het pensioen uitsluitend in een land opgebouwd wordt.

In de regel, maar daarop zijn uiteraard uitzonderingen, geldt voor een bedrijfspensioen dat dit uiteindelijk belast wordt in het land waar u woont wanneer het pensioen uitkeert.

Wanneer is pensioenuitkering wel belast?

Wanneer de pensioenpremies tijdens de opbouw aftrekbaar waren (fiscaal gefacilieerd), is het niet onredelijk dat de pensioenuitkeringen uiteindelijk belast worden.

Wanneer is pensioenuitkering niet belast?

In sommige gevallen is pensioen echter (deels) niet fiscaal gefacilieerd opgebouwd; de pensioenpremies hebben niet geheel tot aftrek geleid. In dat geval wilt u natuurlijk niet dat de pensioenuitkeringen alsnog belast worden.

In welke situaties is uw pensioenuitkering vaak niet belast?

Dit kan met name spelen bij:

  • (gedeeltelijke) opbouw in een land dat een volledig ander pensioenstelsel heeft dan Nederland, waarbij de premies niet aftrekbaar zijn.
  • werk voor een internationale organisatie. Bij een internationale organisatie is het salaris in sommige gevallen belastingvrij.

Uw buitenlands pensioen onbelast laten uitkeren?

In deze situaties is het zeer belangrijk om na te gaan of uw pensioen deels onbelast uitgekeerd zou moeten worden. In bepaalde situaties komt een deel van het pensioen dan in box 3 terecht, wat over het algemeen een stuk voordeliger is.

Wanneer u in een dergelijke situatie zit adviseren wij zo snel mogelijk contact op te nemen om de mogelijkheden na te gaan.