Referenties

Werken in de VAE en wonen in Nederland

8 maart 2018

Wanneer u in Nederland woont en in de Verenigde Arabische Emiraten werkt, moet uw wereldwijde inkomen en vermogen in de Nederlandse aangifte worden opgegeven. Vervolgens moet aan de hand van het belastingverdrag bepaald worden of voor (een deel van) uw inkomen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gevraagd kan worden.

Twee voorbeeldsituaties

Mark is net begonnen met werken in Dubai. Hij blijft in NL ingeschreven, maar is meer dan 183 dagen per jaar in Dubai voor een daar gevestigde werkgever.

Zijn inkomen is dan in Dubai belast voor zover hij daar werkt. Dagen welke hij in een ander land werkt, zijn belast in Nederland.

183 dagen regeling

Ronald gaat minimaal voor 1 jaar werken in Dubai voor zijn werkgever. Hij komt in dienst van de Dubai tak van het bedrijf die hem ook het salaris en een woonvergoeding zal uitbetalen. Hij heeft in Nederland een eigen huis met hypotheek. Zijn vrouw blijft daar wonen. Zelf wil hij steeds 3 weken in Dubai verblijven en 1 week vanuit Nederland werken.

Ronald kan dan ook voor de in Dubai gewerkte dagen verzoeken om aftrek ter voorkoming van “dubbele” belasting op grond van het verdrag met de VAE. Tevens kan vrijstelling premieheffing bij de SVB te worden aangevraagd. Deze vrijstellingen werken goed uit indien er in het geheel geen Nederlandse of ander inkomen is en indien niet in een ander land behalve de VAE wordt gewerkt.

 

Zijn zogenoemde levenscentrum blijft in Nederland omdat zijn echtgenote hier blijft wonen. De buitenlandse inkomsten dienen dan ook in de aangifte te worden vermeld. De hypotheekrente aftrek kan aan zijn echtgenote worden toebedeeld. Als de buitenlandse periode niet lang duurt kan de hypotheekrente aftrek ook worden omgezet in een niet gebruikte aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Deze kan worden benut op het moment dat er weer Nederlands inkomen is in de toekomst.

 

Bovenstaande informatie geldt uiteraard ook indien u in een ander land gaat werken en in Nederland blijft wonen. Het is wel belangrijk om na te gaan wat het belastingverdrag is met het betreffende land.

Ook is het van belang om de aangifte inkomstenbelasting direct goed (zo voordelig mogelijk) in te dienen zodat de inspecteur de situatie correct kan beoordelen. Hier wil het nog wel eens fout gaan met complexiteiten bij de aanslagregeling. Wij helpen u graag bij de aangifte.