Betaal je belasting over crypto?

Ja, dat zou inderdaad moeten – maar onderzoek toont aan dat dit niet vaak gebeurt. De Belastingdienst beschouwt cryptovaluta of bitcoins als bezittingen, en niet-aangegeven crypto wordt als zwart vermogen beschouwd. Als u cryptovaluta in privé bezit heeft, vallen ze doorgaans onder box 3 van de inkomstenbelasting als ‘overige bezittingen’. Voor uw aangifte inkomstenbelasting moet u de waarde van de cryptovaluta op 1 januari van het belastingjaar aangeven en daarover belasting betalen. Hoewel het voor de fiscus vroeger moeilijk was om cryptobezittingen te achterhalen, lijkt die tijd voorbij te zijn en cryptobezitters moeten nu voorzichtig zijn.

crypto-inkeer-aangeven-suurmond-belastingadviseurs-internationaal-aangifte-belasting

Gegevensuitwisseling crypto

De gegevensuitwisseling binnen Europa en daarbuiten verloopt snel en verbetert voortdurend. Binnenkort zal ook informatie over crypto- / bitcoin-transacties automatisch aan de Nederlandse Belastingdienst worden verstrekt. De EU-richtlijnen voor administratieve samenwerking (DAC-wetgeving) worden steeds uitgebreider. Sinds de invoering van DAC 1 in 2014 vindt automatische gegevensuitwisseling plaats tussen verschillende landen en belastingdiensten. We zijn nu bij DAC 6 en meer richtlijnen zullen volgen. In de nabije toekomst zal de informatie van de cryptohouder automatisch aan de Nederlandse Belastingdienst worden verstrekt, wat de controle op aangiften en vermogen aanzienlijk vereenvoudigt inzake belasting over crypto. Hier vind u meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Crypto tijdig aangeven

Voordat de nieuwe wetgeving er is en de Belastingdienst uw cryptobezittingen nog niet heeft ontdekt, heeft u nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de inkeerregeling voordat het te laat is. Bent u geïnteresseerd in meer informatie over de inkeerregeling en uw mogelijkheden met betrekking tot belasting over crypto? Neem dan contact met ons op! Klik hier voor meer informatie over de inkeerregeling.

In dit artikel leest u meer

Het blijkt technisch buitengewoon ingewikkeld te zijn voor de Belastingdienst om de bezitter van een digitale bewaarportemonnee te identificeren en voor de handelsplatforms om de bezitter van een cryptowallet te achterhalen. Om dit potentieel verhuld vermogen toch te betrekken in de belastingheffing, stelt fiscalist Johan Loo voor om de cryptobezitter te stimuleren vrijwillig aangifte te doen van zijn belegging via de invoering van een ‘milde inkeerregeling’.

Voor de belastingheffing is het van groot belang om te weten te komen hoeveel cryptovaluta iemand bezit. Bezit een belastingplichtige cryptovaluta in een wallet, dan behoren de cryptovaluta in de regel tot de rendementsgrondslag in box 3. Aldus moeten de cryptovaluta naar de waarde in het economisch verkeer op de peildatum van een kalenderjaar (1 januari) worden vermeld in de aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer de Belastingdienst een controle wil uitvoeren om te verifiëren of en hoeveel cryptovaluta een particulier bezit, dan loopt de Belastingdienst tegen een probleem aan. Het is namelijk ontzettend moeilijk om op een betrouwbare wijze de belastingplichtige achter een wallet te verifiëren. Cryptovaluta staan niet in de cloud en worden (nog) niet gerenseigneerd. De kans dat veel cryptovaluta in de aangiften inkomstenbelasting zijn vermeld lijkt dan ook gering. Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat wereldwijd de bereidheid van cryptobezitters om cryptovaluta als bitcoin en ethereum aan te geven bij de lokale belastingdiensten bijzonder laag is.

De verwachting is dat met de komst van de Europese richtlijn DAC8 de Belastingdienst beter in staat moet zijn om het overgrote deel van de Nederlandse cryptobezitters te identificeren. Voor het zover is, is Johan Loo voorstander van de invoering van een ‘milde inkeerregeling’ om de goedwillende belastingplichtige tegemoet te komen. Mild, zo schrijft hij in een artikel in het Weekblad fiscaal recht, betekent in dit opzicht dat voor een periode van twee jaar geen boete, strafrechtelijke vervolging en/of verlengde navordering plaatsvindt.

De inkeerregeling of ‘vrijwillige verbetering’ heeft jaren lang gegolden voor mensen met verhuld vermogen (zwart geld) in met name het buitenland. Met ingang van 1 januari 2018 en 1 januari 2020 is de inkeerregeling aanzienlijk beperkt en geldt deze niet meer voor verbeteringen van zowel box 2- als box 3-inkomen.

BRON https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/pleidooi-voor-fiscale-inkeerregeling-cryptobezitters/

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials