Inkeerregeling

inkeerregeling

Wilt u gebruik maken van de inkeerregeling om uw verzwegen vermogen alsnog aan te geven? Dat kan gewoon nog, ondanks eerdere berichten die leken te duiden op vrijwel volledige afschaffing. Onze ervaren belastingadviseurs adviseren u graag over uw mogelijkheden om gebruik te maken van de inkeerregeling, Wij helpen u graag om een boete zo laag mogelijk te houden door uw situatie op de juiste wijze bij de Belastingdienst te presenteren.

Wij kunnen u ook van dienst zijn indien:

 Meer informatie over het te betalen bedrag en de navorderingstermijn vindt u hier.

Huidige situatie inkeerregeling

Sinds 1 januari 2018 kunt u niet meer boetevrij inkeren over de laatste 2 jaren. Verder is er in de praktijk feitelijk niet veel veranderd en kunt u over eerdere jaren gewoon gebruik maken van de inkeerregeling.

Ook is bepaald dat de inkeerregeling alleen zal worden afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Voor verzwegen inkomsten uit box 1 of box 2 blijft de oude inkeerregeling wel van kracht.

Steeds grotere pakkans
De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Recent hebben de Panama Papers de strijd tegen belastingontduiking middels offshoreconstructies aangewakkerd. In de periode daarvoor zijn er informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Zo heeft Zwitserland recent op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst bankgegevens doorgegeven van rekeninghouders die hun vermogen niet hadden aangegeven. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging.

Mocht de Belastingdienst wel al op de hoogte zijn van uw buitenlandse vermogen, dan staan wij u graag bij met advies. Het is dan van groot belang verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hiermee kunt u wellicht de boetes nog beperken.

Wat is de inkeerregeling?
Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.
Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de fiscus weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld.
Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en naheffingsrente.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met het begeleiden van mensen met verzwegen vermogen bij het alsnog aangeven hiervan, ook indien de Belastingdienst er zelf achter is gekomen. Wij hebben in veel gevallen een (veel) lager percentage bereikt dan de 30 tot 40% heffing over het gemiddelde vermogen in de inkeerperiode dat gebruikelijk is bij inkeer. In de gunstigste gevallen kan de schade beperkt blijven tot onder de 10%. Wij zijn namelijk bekend met alle mogelijkheden tot belastingvermindering, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen.  Ook hebben wij goede contacten met vaste contactpersonen bij de belastingdienst en zijn wij bekend met hun werkwijze waardoor de inkeerprocedure effectief verloopt. Wij nemen alle onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie. U kunt op ons rekenen als een betrouwbare en ervaren tussenpersoon. Wij zijn tevens goed op de hoogte van erfrecht.