Inkeerregeling

Inkeerregeling
Heeft u buitenlands vermogen dat u alsnog wilt aangeven? Is de Belastingdienst op de hoogte van uw buitenlandse rekening? Wilt u weten wat uw mogelijkheden nu nog zijn om gebruik te maken van de inkeerregeling? Onze adviseurs helpen u graag om uw fiscale situatie weer onder controle te krijgen.
Lees hier enkele voorbeeldsituaties betreffende de inkeerregeling.

Meer informatie over het te betalen bedrag en de navorderingstermijn bij de inkeerregeling vindt u hier.

Voor welke jaren geldt de inkeerregeling nog?

Alhoewel inkeren officieel niet meer kan, zijn er volgens nieuwe regels en richtlijnen nog wel mogelijkheden om ook bij box 2 en box 3 vermogen de boete te beperken. Wij kijken graag naar uw situatie om te kijken naar de mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2020 is bepaald dat er geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of dat in het binnenland is opgekomen. De inkeerregeling geldt niet meer voor binnenlands box 3-inkomen en is ook niet meer van toepassing op inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).) Boetevrij inkeren is dus alleen nog mogelijk voor box 1-inkomen. Sinds 1 januari 2018 kan er niet meer boetevrij worden ingekeerd over de laatste twee jaren. In de praktijk blijken de regels en richtlijnen echter onduidelijk en hangt het van de situatie af.

Voor de duidelijkheid: wat is de inkeerregeling?

Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.
Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de fiscus weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld.
Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en naheffingsrente. Voldoet u officieel niet meer aan de voorwaarden voor de inkeerregling? Ook in dat geval kunnen wij u mogelijk helpen om een zo gunstig mogelijke afloop te bewerkstelligen.

Steeds grotere pakkans

De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Er zijn informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Recent verkreeg de Belastingdienst 1,5 miljoen signalen uit 110 landen gehad van buitenlandse banken over buitenlandse rekeningen die gekoppeld zijn aan een Nederlandse belastingplichtige. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij presenteren uw situatie op de juiste wijze bij de Belastingdienst om een boete zo laag mogelijk te houden. Wij kunnen u ook helpen indien u reeds de inkeermelding heeft gedaan en begeleiding nodig heeft bij de verdere procedure. Mocht de Belastingdienst wel al op de hoogte zijn van uw buitenlandse vermogen, dan staan wij u graag bij met advies. Het is dan van groot belang verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hiermee kunt u wellicht de boetes nog beperken.
Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met het begeleiden van mensen met verzwegen vermogen bij het alsnog aangeven hiervan door middel van de inkeerregeling; ook indien de Belastingdienst er zelf achter is gekomen. Wij hebben in veel gevallen een (veel) lager percentage bereikt dan de 40 tot 60% heffing over het gemiddelde vermogen in de inkeerperiode dat gebruikelijk is bij inkeer. In de gunstigste gevallen kan de schade beperkt blijven tot onder de 25%. Wij zijn namelijk bekend met alle mogelijkheden tot belastingvermindering, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen.  Ook hebben wij goede contacten met vaste contactpersonen bij de belastingdienst en zijn wij bekend met hun werkwijze waardoor de inkeerprocedure effectief verloopt. Wij nemen alle onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie. U kunt op ons rekenen als een betrouwbare en ervaren tussenpersoon. Wij zijn tevens goed op de hoogte van erfrecht. en inkeerregeling. Mocht u zich afvragen of u een advocaat of belastingadviseur nodig heeft, dan helpt dit artikel wellicht bij uw overweging.

Voorbeeldsituaties inkeerregeling