+31 (0)174 244 725
  • en

Inkeerregeling

inkeerregeling

Het is belangrijk om uw buitenlands vermogen zo snel mogelijk (alsnog) aan te geven. Keert u niet in dan riskeert u 150-300% boete en strafrechtelijke vervolging indien men uw buitenlands vermogen op het spoor komt. Met de inkeerregeling is 120% boete, uitgezonderd de meest recente 2 jaar waarin 0% geldt.

Wij kunnen u helpen om zo snel mogelijk in te keren. Onze ervaring is dat inkeerders stuk voor stuk opgelucht zijn indien er eindelijk schoon schip is gemaakt. Wij helpen u daar graag bij. Neem nu contact op.

Inkeerregeling 2018

De inkeerregeling zou per 1 januari 2018 geheel worden afgeschaft. In 2018 geldt echter nog een overgangsregeling. Ook is bepaald dat de inkeerregeling alleen zal worden afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.

Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij kunnen u ook van dienst zijn indien:

 Meer informatie over het te betalen bedrag en de navorderingstermijn vindt u hier.

Waarom inkeren?
De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Recent hebben de Panama Papers de strijd tegen belastingontduiking middels offshoreconstructies aangewakkerd. In de periode daarvoor zijn er informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Zo heeft Zwitserland recent op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst bankgegevens doorgegeven van rekeninghouders die hun vermogen niet hadden aangegeven. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging. Voordat de Belastingdienst uw verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, kunt u nog gebruik maken van de inkeerregeling. U geeft dan op eigen initiatief uw vermogen aan.

Mocht de Belastingdienst wel al op de hoogte zijn van uw buitenlandse vermogen, dan staan wij u graag bij met advies. Het is dan van groot belang verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hiermee kunt u wellicht de boetes nog beperken.

Wat is de inkeerregeling?
Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.
Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de fiscus weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld.
Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en naheffingsrente. De boete is het percentage dat u betaald over de verschuldigde belasting. Sinds 1 juli 2016 bedraagt de boete 120%. Het is dus raadzaam om zo spoedig mogelijk in te keren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met de inkeerregeling. Wij hebben in veel gevallen een (veel) lager percentage bereikt dan de 30 tot 40% heffing over het gemiddelde vermogen in de inkeerperiode dat gebruikelijk is bij inkeer. In de gunstigste gevallen kan de schade beperkt blijven tot onder de 10%. Wij zijn namelijk bekend met alle mogelijkheden tot belastingvermindering, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen.  Ook hebben wij goede contacten met vaste contactpersonen bij de belastingdienst en zijn wij bekend met hun werkwijze waardoor de inkeerprocedure effectief verloopt. Wij nemen alle onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie. U kunt op ons rekenen als een betrouwbare en ervaren tussenpersoon, hetgeen zeer gewaardeerd wordt tijdens de inkeerprocedure, waarbij de gemoederen soms hoop oplopen. Wij zijn tevens goed op de hoogte van erfrecht.

Inkeren enige optie
De urgentie om gebruik te maken van de inkeerregeling neemt steeds meer toe. Landen als België, Oostenrijk, Luxemburg en Liechtenstein zullen zich niet meer achter een bankgeheim kunnen verschuilen en ook in Zwitserland staat het op de tocht. Door de ministers van Financiën in de EU zijn informatie-uitwisseling verdragen gesloten. Recentelijk heeft een bekende Zwitserse bank brieven gestuurd aan Nederlandse cliënten waarin aangegeven wordt dat de bankgegevens bekend zijn bij de Zwitserse fiscus; deze kan ze doorgeven aan o.a. de Nederlandse belastingdienst. Op termijn zijn er plannen om de inkeerregeling helemaal af te schaffen. Wij raden u derhalve aan om nu nog het nog kan gebruik te maken van de inkeerregeling. Er hebben al veel mensen ingekeerd en in alle gevallen blijkt het een enorme opluchting te zijn indien men ingekeerd heeft, ondanks het aan de belastingdienst verschuldigde bedrag.

Voorwaarden voor gebruik van de inkeerregeling
U kunt alleen gebruik maken van de inkeerregeling indien de fiscus u nog niet zelf op het spoor is gekomen. Zoals u op de website van de Belastingdienst kunt lezen, is dit het geval:

  • indien zij u al vragen hebben gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
  • indien zij al een boekenonderzoek bij u hebben aangekondigd, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogen ontdekt kunnen worden.
  • indien een FIOD-rechercheur bij u al heeft gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt door uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.