Pensioen en emigratie

183-dagenregeling

U bent van plan om binnenkort te emigreren of heeft dit al gedaan. Wat gebeurt er nu met uw pensioen? Blijft uw pensioen belast in Nederland of wordt dit belast in uw nieuwe woonland?

Afhankelijk van belastingvedragen
Dit is geheel afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland met dit bepaalde land heeft gesloten. In het verdrag wordt bepaald welk land bepaald inkomen en vermogen belast mag worden. In sommige belastingverdragen is dit vrij eenvoudig geregeld, in andere verdragen ligt dit veel ingewikkelder. Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Frankrijk beslaat bijvoorbeeld maar één zin, terwijl ditzelfde artikel in het verdrag met België 8 subartikelen bevat. In het verdrag met de Verenigde Staten is het pensioen nog uitgebreider geregeld.

Welk soort pensioen
Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een sociale-zekerheidspensioen (AOW), een overheidspensioen zoals ABP en een particulier pensioen of lijfrente. Per uitkering dient dan te worden bekeken waar deze belast is, soms is dit niet eenduidig en zijn verschillende interpretaties mogelijk. Soms is in een speciaal protocol als bijlage van het verdrag nog specifieke regels opgenomen wat de belasting nog weer ingewikkelder maakt. Ook kan het verschil maken of een opgebouwd pensioen regulier wordt uitgekeerd of dat het gehele bedrag ineens (als een lumpsum) wordt uitgekeerd.

Na uw emigratie is de premieheffing over uw pensioen vrijwel nooit toegewezen aan Nederland. U betaalt hierdoor uitsluitend belasting (in de eerste schijf in 2017 8,9%); bij – vooral – een laag pensioen uit Nederland kan het derhalve voordelig zijn als de belastingheffing op basis van het verdrag aan Nederland wordt toegewezen.

Vroegtijdig belastingadvies kan u geld besparen
Het verdient hoe dan ook aanbeveling om voor uw vertrek advies te vragen hoe uw emigratie de belastingheffing over uw pensioen beïnvloedt.

Neem nu contact met ons op voor een adviesgesprek.