Referenties

Verblijfdagen werkland bijhouden in kalender 183 dagen regeling

14 januari 2019

kalender 183 dagen regeling

Indien u (deels) in het buitenland werkt en meer dan 183 dagen in het werkland verblijft, is er wellicht in Nederland de mogelijkheid tot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Het is in dit geval verstandig om deze dagen nauwkeurig bij te houden middels een kalender. Deze kunt u vervolgens door uw werkgever laten ondertekenen. Let hierbij goed op dat u echt alle dagen bijhoudt die u in het werkland of in Nederland of elders verblijft, dus niet alleen de dagen dat u werkt. Het gaat namelijk bij bepaling van de 183-dagen regeling om de algehele werkgerelateerde fysieke aanwezigheid in het land, dus ook niet-werkdagen. Dit is belangrijk omdat de fiscus vaak zal proberen een dergelijke vermindering niet toe te kennen en toch zal proberen om belasting te heffen.
Werkt u ook nog voor een paar dagen in een ander land, dan heeft Nederland daar als woonland wel weer het heffingsrecht over.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over uw specifieke situatie? Leg deze dan aan ons voor. Wij kunnen ook een en ander voor u optimaliseren.

Indien u of uw werkgever niet over een kalender beschikt om werkdagen bij te houden, kunnen wij u hiervoor een model toezenden. Neem nu contact op.