183 dagenregeling

Werkt u meer of minder dan 183 dagen in het buitenland? Kijk of de 183-dagenregeling voor u geldt en hoe u belastingvoordeel kunt behalen.

Werkt en verblijft u een gedeelte van het jaar in het buitenland terwijl u in Nederland woont? De 183-dagenregeling voorkomt dat u in beide landen belasting betaalt over uw salaris en bepaalt in welk land uw salaris moet worden belast. Wilt u op tijd weten waar uw inkomen belast wordt om fiscale problemen achteraf te voorkomen? Neem contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Indien u een dienstbetrekking in het Midden-Oosten heeft, dan zijn wij u graag van dienst.

Wanneer is de 183-dagenregeling van toepassing

In de meeste belastingverdragen met andere landen is bepaald dat het werkland mag heffen over het salaris. Onderdeel van deze belastingverdragen is echter de 183-dagenregeling. Indien deze van toepassing is, mag juist het woonland heffen. Dit is van toepassing indien aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

  • men verblijft niet langer dan 183 dagen in het werkland;
  • de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd;
  • de werknemer niet werkt in een vaste vestiging van de werkgever in de staat waar de werknemer werkt.

Wanneer dit het geval is, is het salaris pas in de werkstaat belastbaar wanneer men daar meer dan 183 dagen aanwezig is. Zo niet, dan is het gehele salaris belast in het woonland.

Salaris in woonland blijft belastbaar

Overigens zijn dagen die niet in de werkstaat worden gewerkt, maar bijvoorbeeld in de woonstaat of zelfs een derde land, hoe dan ook belast in de woonstaat. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer u in een bepaald land woont, is daar sprake van binnenlandse belastingplicht. Wereldwijd inkomen en vermogen moet dan in de aangifte in dat land vermeld worden. Vervolgens wordt op basis van de 183-dagenregeling bekeken over welk deel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gevraagd kan worden.

Werkdagen goed bijhouden 183-dagenregeling

Het is in het kader van de 183-dagenregeling erg belangrijk om alle dagen dat u in het werkland verblijft goed bij te houden. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst toch in Nederland zal proberen te heffen.

Voorbeeldsituaties 183-dagenregeling

U gaat minimaal voor 1 jaar werken voor een bedrijf met een vestiging in Dubai. Uw salaris en een woonvergoeding worden door deze vestiging uitbetaald. Uw vrouw blijft in Nederland wonen in uw eigen huis met hypotheek. U wilt steeds 3 weken in Dubai verblijven en 1 week vanuit Nederland werken. Hoe zit het met de belastingplicht?

U kunt voor de in Dubai gewerkte dagen op grond van het verdrag met de VAE verzoeken om aftrek ter voorkoming van “dubbele” belasting. Ook kunt u vrijstelling premieheffing aanvragen bij de SVB. Het is dan wel van belang dat u in Nederland geen andere inkomsten heeft en er niet ook in een ander land naast de VAE gewerkt.

U heeft het afgelopen jaar veel in Roemenië gewerkt. Als u de vakantiedagen meetelt komt u op net over de 183 dagen. U vraagt zich af of u voor de 183 dagenregeling wel of niet deze vrije dagen moet meetellen. U zou dan immers lokaal belasting moeten betalen in Roemenië.

Wat betreft de 183 dagenregeling: het betreft fysieke aanwezigheid. Het zou dus gaan om vakantie dagen die fysiek in Roemenië worden doorgebracht die dan eveneens meegeteld kunnen worden. Een en ander dient bijgehouden worden middels een door de werkgever ondertekende kalender waaruit fysieke aanwezigheid blijkt alsmede werk, vakantie en ziektedagen.

U werkt in Duitsland waarbij u steeds 14 dagen in Duitsland werkt en verblijft en 7 dagen in Nederland. U betaalt keurig uw loonbelasting en alle premies in Nederland en ontvangt hier ook hypotheekrenteaftrek en kinderopvang toeslag. U zit echter al snel over de 183 dagen in Duitsland heen en bent erg benieuwd wat dit voor fiscale gevolgen voor uw situatie heeft.

Indien u meer dan 183 dagen in Duitsland fysiek aanwezig bent gedurende een tijdvak van 12 maanden dan mag Duitsland heffen over het daar verdiende salaris. Nederland moet dan aftrek elders belast geven. De premieplicht blijft in Nederland omdat u tevens maandelijks meer dan 25% in Nederland werkt. Een en ander zou rechtgetrokken moeten worden via een Duitse aangifte en het vragen van aftrek elders belasting in de Nederlandse aangifte. Mogelijk moet er ook een A1 verklaring worden aangevraagd zodat er niet in Duitsland ook premieplicht kan ontstaan.

U werkt voor een Nederlands bedrijf, maar heeft het afgelopen jaar meer dan 250 dagen gewerkt in Frankrijk. U betaalt gewoon belasting in Nederland. Hoe zit het met de 183 dagen regeling en uw belastingplicht?

Indien u in Nederland woont en in een jaar meer dan 183 dagen in Frankrijk heeft gewerkt/verbleven, lijkt het erop dat het heffingsrecht toekomt aan Frankrijk. De Nederlandse ingehouden belasting over de in Frankrijk gewerkte dagen kunnen wij voor u terugvragen. Het is ook van belang of u ook in Nederland heeft gewerkt. Zo niet, dan bent u premieplichtig in Frankrijk en heeft u geen recht op de Nederlandse zorgverzekering en bent u niet in NL premieplichtig voor de volksverzekeringen. Wij dienen dan mogelijk eveneens vrijstelling te vragen hiervoor. Het is wellicht mogelijk om de premieplicht in Nederland te houden middels een A1 verklaring.

U bent net begonnen met werken in Dubai. U blijft in Nederland ingeschreven, maar bent meer dan 183 dagen per jaar in Dubai voor een daar gevestigde werkgever. Waar bent u dan belastingplichtig?

Het inkomen is dan in Dubai belast voor zover u daar werkt. Dagen welke u in een ander land werkt, zijn belast in Nederland.

U heeft een eigen bedrijf en woning in Nederland en werkt hier een gedeelte van het jaar. U voert echter ook een groot gedeelte van het jaar opdrachten uit in Canada en woont daar dan ook in een eigen woning. Daarnaast verblijft u in totaal nog zo’n 2 maanden in andere landen vanwege vakantie. Het komt erop neer dat u in geen enkel land 183 dagen woont en u vraagt zich af hoe het dan zit met de 183-dagenregeling en in welk(e) land(en) u belastingplichtig bent.

U bent altijd belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen in uw woonland. Er is pas sprake van de 183 dagen regeling als op grond daarvan een ander land heffingsrecht krijgt. Er vallen dus nooit zaken “tussen wal en schip”. Als u in Nederland woont en daar uw bedrijf heeft dan is de 183 dagen regeling niet van toepassing en blijft u volledig belast in Nederland.

Let op! Bij de 183-dagenregeling kunnen kleine nuances in situaties al leiden tot het wel of niet van toepassing zijn van de regeling. U kunt onderstaande voorbeeldsituaties in de regel dan ook niet zomaar toepassen op uw situatie.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials