+31 (0)174 244 725
  • en

183-dagenregeling

183-dagenregeling

De 183-dagenregeling is een regeling die wordt toegepast in het kader van het standaard OESO dubbele belastingverdrag en is dus in de belastingverdragen van de meeste landen van toepassing. De regel wordt gebruikt om te bepalen in welk land een salaris moet worden belast. Standaard is dit in het werkland, behalve wanneer de 183 dagen regel kan worden toegepast. In dat geval wordt men slechts in het woonland en niet in het werkland belast.

In feite is de 183 dagen factor – men verblijft niet langer dan 183 dagen in het werkland- slechts een deel van de regel; de twee andere factoren zijn dat de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd en dat de werknemer niet werkt in een vaste vestiging van de werkgever in de staat waar de werknemer werkt. Het salaris wordt dan alleen belast in het woonland.

Dit klinkt behoorlijk ingewikkeld en dat is het ook. Er bestaat veel verwarring rondom de regel, merken wij als belastingadviseur in de praktijk.

Salaris in woonland blijft belastbaar
Zo wordt bijvoorbeeld vaak vergeten dat indien men niet meer dan 183 dagen in het woonland (dus meer dan 183 dagen in een werkland) verblijft, het niet zo is dat het salaris alleen maar belastbaar is in het werkland. Ook in het woonland blijft het salaris belastbaar. Om er in dat geval voor te zorgen dat het salaris niet volledig belastbaar is in het woonland is het juist nodig om meer dan 183 dagen in het land te werken en in het woonland een aftrek voorkoming dubbele belasting aan te vragen. Gebaseerd op lokale regels zal dit worden toegekend, alhoewel het vaak geen volledige vrijstelling zal zijn.

Belastingvoordeel behalen en problemen voorkomen in uw specifieke situatie
Het hangt echt van de omstandigheden van de werknemer af wat belastingtechnisch het meest gunstig is; bijvoorbeeld of men een koopwoning bezit in een van beide landen, of het om 1 of meerdere werklanden gaat, of men in het woonland ook nog werkt etcetera. In alle gevallen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium goed uit te laten zoeken wat in uw situatie belastingtechnisch het meest gunstig is. Door proactief handelen kan men vaak vervelende belastingproblemen achteraf voorkomen.