Wonen in buitenland, auto in Nederland. Heeft u een auto in Nederland en woont u in het buitenland? Mogelijk heeft u onlangs een bericht van het RDW ontvangen met de volgende strekking:

“U staat niet langer ingeschreven op een Nederlands adres, maar u bezit nog één of meerdere voertuigen met een Nederlands kenteken op uw naam. Dit is in strijd met de regelgeving. In de bijlage van dit bericht vindt u meer informatie hierover.”

wonen in buitenland auto in nederland suurmond belastingen

Auto in Nederland

Het is inderdaad niet toegestaan om een auto in Nederland te behouden wanneer u in het buitenland woont. Gelukkig zijn er verschillende opties beschikbaar. Als u besluit uw auto in Nederland te behouden, kunt u overwegen om het voertuig op een andere naam te laten zetten, waarbij u een vrijwaringsbewijs ontvangt. De auto is dan natuurlijk niet meer van u . Wellicht kunt u met de eigenaar afspreken dat u de auto mag gebruiken als u in Nederland bent. Een andere mogelijkheid is om het voertuig af te melden en het mee te nemen naar het buitenland. U kunt hier meer informatie vinden over deze mogelijkheden.

Huis in Nederland

Het is belangrijk op te merken dat het behouden van een auto in Nederland terwijl u in het buitenland woont niet is toegestaan. Aan de andere kant is het wel mogelijk om een of meerdere huizen in Nederland te bezitten terwijl u woont in het buitenland.

Wanneer u besluit naar het buitenland te verhuizen, is het mogelijk om uw Nederlandse woning te behouden. In de meeste gevallen wordt de woning vervolgens geclassificeerd in box 3, aangezien het voor u niet langer als uw eigen woning geldt. In sommige gevallen kan de woning in box 1 blijven. Lees hier meer over uw Nederlandse woningen aangeven.

Indien u meer informatie wenst over het bezitten van onroerend goed in Nederland terwijl u in het buitenland verblijft, inclusief de juridische en fiscale gevolgen, helpen wij u graag verder. Neem contact met ons op voor een deskundig advies over deze kwestie.

Overweegt u om te remigreren naar Nederland? Een emigratie is vaak niet definitief en soms bevalt het thuisland gewoon beter! Misschien overweegt u terug te komen naar Nederland, nu uw kinderen klaar zijn met school en naar de universiteit willen in Nederland, of gewoon om dichter bij familie te zijn.

Hoe dan ook, bij het overwegen van een remigratie naar Nederland kunnen de belastinggevolgen doorslaggevend zijn. Vooral als u lange tijd in het buitenland heeft gewerkt (voor een Nederlands bedrijf) of uw eigen bedrijf heeft in het buitenland en nu wilt remigreren naar Nederland, is het verstandig om te kijken of de 30% regeling van toepassing is op uw situatie. Zelfs als u een kortere periode in het buitenland heeft gewoond en nu naar Nederland wilt remigreren, zijn er zaken om rekening mee te houden. We hebben de 4 belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

remigreren naar nederland suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies

M-biljet

Tijdens het remigreren naar Nederland wordt uw buitenlandse belastingplicht omgezet naar binnenlandse belastingplicht. Het M-biljet is van toepassing op remigranten om hun wereldinkomen aan te geven voor het gedeelte van het jaar dat zij in Nederland hebben gewoond. Dit betekent dat niet alleen de inkomsten uit Nederlandse bronnen moeten worden opgegeven, maar ook de inkomsten die elders zijn verdiend.

Pensioen

Als u pensioen heeft en terugkeert naar Nederland, moet u overwegen of u het pensioen (deels) afkoopt vòòr uw verhuizing. Afhankelijk van het land en het type pensioenregeling, kunnen er verschillende regels en opties zijn met betrekking tot het overdragen, afkopen of behouden van het pensioen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar hoe uw pensioen wordt belast op basis van het verdrag en of het onder box 1 of box 3 valt.

30% regeling

Er is ook de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de 30% regeling. Dit houdt in dat u gedurende 5 jaar 30% van uw inkomsten uit box 1 belastingvrij kunt ontvangen. Zelfs uw box 3 inkomen kan geheel belastingvrij zijn. Lees hier (link naar https://www.jcsuurmond.nl/30-regeling-voor-terugkerende-nederlands/) of u aan de voorwaarden voldoet. Soms zijn er mogelijkheden, zoals het oprichten van een bv, om de 30% regeling te verkrijgen.

Als zzp’er remigreren

Bent u zzp’er en vraagt u zich af hoe u uw bedrijf het beste naar Nederland kunt verhuizen? Het kan een optie zijn om een bv op te richten. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de 30% regeling aan te vragen.

Voorkoming dubbele belasting

Als u bijvoorbeeld pensioen heeft opgebouwd in het buitenland en dit wordt ontvangen op uw Nederlandse bankrekening, wilt u voorkomen dat dit dubbel wordt belast in Nederland. Hier leest u meer over voorkoming dubbele belasting.

Gezin

Stel, u woont nu bijvoorbeeld met uw gezin in de VAE en u overweegt om later terug te keren naar Nederland vanwege werk. Heeft u al nagedacht over de fiscale gevolgen? In veel gevallen kan er al binnenlandse belastingplicht gelden op het moment dat uw partner en kinderen naar Nederland komen. We kunnen u helpen om vroegtijdig de gevolgen van uw remigratie te onderzoeken.

Opgebouwd kapitaal in het buitenland

Als u in het buitenland bijvoorbeeld kapitaal heeft opgebouwd, kunnen wij u helpen bij het inschatten van de gevolgen voor box 3 en hoe deze beperkt kunnen worden.

Al met al komt er bij een remigratie meer kijken dan u wellicht verwacht. Voor elke situatie zijn er meerdere scenario’s te bedenken. Wij helpen u graag met de taxplanning van uw remigratie naar Nederland om de belastinggevolgen zo veel mogelijk te beperken. Dat scheelt een hoop zorgen tijdens de verhuizing. Een hele belasting minder!

Indien u terugkeert naar Nederland staan wij u graag bij op fiscaal gebied. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met belastinggevolgen bij emigreren en remigreren. Het is aan te raden om vóór uw feitelijke terugkeer naar Nederland al contact met ons op te nemen zodat onze adviseurs kunnen aangeven welke financiële handelingen u moet verrichten vóórdat u terugkomt en welke juist ná. Maar ook na uw remigratie naar Nederland kunnen wij u van dienst zijn met de m-aangifte.

Remigreren naar Nederland en belasting besparen

Het kan ook zijn dat u onverwacht (eerder) moet remigreren naar Nederland vanwege het coronavirus Covid-19:

M-aangifte

Belastingtechnisch is de remigratie precies het tegenovergestelde van de emigratie. Bij emigratie wordt u buitenlands belastingplichtig, bij remigratie wordt u weer binnenlands belastingplichtig. In beide situaties zal een M (migratie) aangifte gedaan moeten worden. Deze aangifte is ingewikkelder dan een normale aangifte omdat deze uit een buitenlandse en een binnenlandse periode bestaat. In deze aangifte worden vaak fouten gemaakt welke vaak in het nadeel werken van de belastingplichtige.

Inschrijving geldt als remigratie

Voor een Nederlander/Nederlandse is het technisch gezien altijd makkelijk om weer terug te komen naar Nederland. Het weer inschrijven bij een Nederlandse gemeente zal door bijvoorbeeld de SVB en de Belastingdienst worden gezien als uw immigratie of remigratie.

Neem nu contact op voor advies en begeleiding.

Voorbeeldsituaties Remigratie naar Nederland

U woont met uw gezin sinds 2013 in de Verenigde Arabische Emiraten. U wilt volgend jaar terugkeren naar Nederland. U vraagt zich af of het fiscale gevolgen heeft indien uw partner en kinderen al eerder terugkeren naar Nederland en dat u nog een half jaar langer blijft i.v.m. een gunstige regeling van uw werk in de VAE die u anders mis zou lopen.

Het is inderdaad verstandig om in deze situatie al vooruit te kijken omdat er in veel gevallen al volledige Nederlandse binnenlandse belastingplicht zou kunnen ontstaan voor u op het moment uw partner met de kinderen naar Nederland komt. De fiscus kan namelijk het standpunt innemen dat uw levenscentrum dan is verplaatst naar Nederland aangezien uw gezin hier woont, werkt en naar school gaat. Het is verstandig om de gevolgen hiervan vroegtijdig te onderzoeken. Ook van belang is of uw werkzaamheden feitelijk in de VAE plaatsvinden en voor een lokale werkgever. Dit zal verschil maken met betrekking tot de terugkeerplannen die u heeft.

U bent sinds 2009 uitgeschreven uit Nederland en bent van plan om over niet al te lange tijd te remigreren naar Nederland. Al deze tijd heeft u uw eigen, hypotheekvrije huis in Nederland aangehouden en verhuurd. Als u remigreert naar Nederland wilt u dit huis blijven verhuren. Met uw in het buitenland opgebouwde spaargeld wilt u een tweede woning aanschaffen waar u na uw remigratie naar Nederland wilt gaan wonen. U wilt gedeeltelijk een hypotheek afsluiten voor deze tweede woning. U wilt weten of dit fiscaal gezien verstandig is.

Op dit moment bent u belastingplichtig in Nederland voor de verhuurde woning. Als het goed is heeft u hiervoor jaarlijks een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting gedaan voor buitenlands belastingplichtigen. Indien u de woning gezamenlijk met een partner bezit, dient dit voor u beiden te worden gedaan. Het is belangrijk dat u de juiste waarde in verhuurde staat aangeeft zodat u niet te veel belasting betaald. Door uw spaargeld te investeren in een woning bestemd als eigen woning bespaart u de box 3 heffing over het geïnvesteerde kapitaal. Voorwaarde is dat u er ook daadwerkelijk en binnen afzienbare tijd gaat wonen. Indien er tijd zitten tussen de aanschaf van de woning en uw remigratie is het van belang dat u deze woning niet verhuurt, aangezien er anders toch weer box 3 belastingplicht ontstaat. De hypotheekrente is in principe aftrekbaar van uw belastbare inkomen als u voldoet aan de voorwaarden hiervoor. Dit geldt mogelijk ook voor een eventuele periode tussen aanschaf en uw immigratie.

U heeft 5 jaar in Zweden gewerkt en gewoond en bent aan het overwegen om weer naar Nederland terug te keren. U zou dan wel blijven werken voor uw huidige werkgever: een internationaal bedrijf zonder vestiging in NL. U zou 3 weken vanuit Nederland willen werken en 1 week in Zweden. U vraagt zich af hoe het dan zit met uw belastingplicht.

Na uw remigratie naar Nederland wordt u weer volledig belastingplichtig in Nederland voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Voor wat betreft het Zweedse salaris: in de Nederlandse aangifte dient dit te worden vermeld. U vraagt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de dagen dat u feitelijk in Zweden heeft gewerkt. Voor de dagen dat u in Nederland werkt, dient u ontheffing te vragen in Zweden. Premieplicht en zorgverzekering zijn relevant in Nederland en niet in Zweden. U kunt advies inwinnen aan de Zweedse kant om af te stemmen of dit bij elkaar aansluit. Tevens dient de SVB uitspraak te doen over de premieplicht en zorgverzekeringplicht. Een samenloop van binnenlandse en buitenlandse inkomsten zoals in uw situatie werkt vaak niet bijzonder gunstig uit vanaf de Nederlandse zijde bezien. Het is dan ook fiscaal gezien belangrijk om een remigratie naar Nederlandgoed te overwegen. Indien u daadwerkelijk remigreert naar Nederland is het ook van groot belang dat de aangifte inkomstenbelasting goed wordt ingevuld, zodat de belastingdienst gelijk op de goede lijn zit. In deze situaties wordt in de regel nader onderzoek gedaan door de belastingdienst. Ook dit kunnen wij begeleiden.

U woont sinds 2012 in Qatar en werkt daar voor een werkgever met een lokale vestiging in Qatar. Uw echtgenote werkte voor dezelfde werkgever, maar is in 2020 weer in Nederland gaan wonen en werkt nu voor een nieuwe NL werkgever. U heeft in 2021 samen een woning gekocht op gezamenlijke titel, maar de hypotheek staat op naam van uw echtgenote. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Zelf wilt u dit jaar nog remigreren naar Nederland. U vraagt zich af hoe u deze situatie moet verwerken in de aangiften van 2020 en 2021. Uitgangspunt is dat u zelf (nog) niet belastingplichtig wenst te worden.

In principe is het mogelijk gescheiden aangifte te doen. Echter bij een dergelijke gescheiden aangifte van uw echtgenote ontstaat er een gekunstelde situatie en indien een inspecteur een en ander tegen het licht houdt, zou de conclusie kunnen zijn dat u beiden volledig belastingplichtig bent in Nederland. Het is waarschijnlijk dat u vanaf de remigratiedatum van uw echtgenote belasting moet gaan betalen over uw wereldwijd vermogen en inkomen. Bij (Nederlandse) binnenlandse belastingplicht zal het wereldwijde inkomen en vermogen moeten worden aangegeven waarna beoordeeld moet worden of wellicht aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geldt voor de inkomsten uit salaris in Qatar. Indien uw vrouw zich in 2020 niet ingeschreven heeft, kan mogelijk opgevoerd worden dat zij in feite nog in Qatar woont en slechts in Nederland werkt. Qatar zou dan nog als gezamenlijke levenscentrum kunnen worden behouden. U bent dan niet belastingplichtig in Nederland.

U overweegt te remigreren naar Nederland, maar het is nog onzeker of dit voor onbepaalde of bepaalde tijd zal zijn. U wilt graag weten wat de consequenties zijn indien u zich na verloop van tijd weer uit zou schrijven.

U kunt zich na remigratie weer uitschrijven uiteraard, maar er ontstaat intussen wel belastingplicht in Nederland indien u zich daar heeft ingeschreven. Dit kan nadelig zijn, bijvoorbeeld indien u vermogen of bezittingen heeft in het buitenland. Indien u op dit moment geen banden heeft met Nederland zoals een woning, partner of inkomen is het wellicht niet noodzakelijk dat u zich in het bevolkingsregister inschrijft? Wij kijken graag mee naar uw situatie.

In 2021 bent u met uw vrouw en kinderen vanuit Costa Rica weer naar NL verhuist. U werkt nog in Brazilië voor een Braziliaans bedrijf en draagt daar belasting af. U heeft nog onroerend goed in Costa Rica en een eigen huis en spaargeld in NL waar u momenteel met uw gezin nog van leeft. U wilt graag dat fiscaal gezien alles op orde is.

Als gevolg van uw immigratie bent u beiden belastingplichtig geworden voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Vervolgens moeten wij naar de verdragen kijken om te bepalen aan wie het heffingsrecht is toegekend aan Nederland, Brazilië of Costa Rica. Ook is relevant voor het heffingsrecht of u fysiek uitsluitend in Brazilië werkt of ook elders.

U wilt vanuit de UK remigreren naar Nederland, samen met uw echtgenoot en 2 kinderen. U gaat een huis kopen in NL, maar zult ook een appartement aanhouden in Engeland en voor uw Engelse werkgever blijven werken. Het liefst wilt u voorlopig in Engeland belastingplichtig blijven. U vraagt zich af of dit mogelijk is, hoe de 183-dagenregeling voor u zou werken en hoe het zit met belastingplicht m.b.t. de eigen woning in NL.

Bij immigratie naar Nederland wordt u hier belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Belasting betalen in Engeland is in dat geval slechts mogelijk indien u uw gehele Engelse dienstbetrekking fysiek in Engeland blijft vervullen. Mocht u in Nederland werken dan worden deze dagen in Nederland belast aangezien dit uw nieuwe woonland is. Om dubbele belasting te voorkomen en de hiervoor vermelde uitdaging is het opzetten van een Nederlandse payroll door de Engelse werkgever de mooiste oplossing. Wij kunnen dit regelen als de werkgever daarvoor openstaat. Voordeel hiervan is dat u in Nederland dan een “normale” situatie heeft met een Nederlandse werkgever; dit is bijvoorbeeld een voordeel bij het afsluiten van een hypotheek. Voor de Engelse werkgever is dit evenmin een nadeel.

Let op! Bij remigratiesituaties kunnen kleine nuances in verschillende situaties al leiden tot andere fiscale gevolgen. U kunt de voorbeeldsituaties in de regel dan ook niet zomaar 1 op 1 toepassen op uw situatie.

Heeft u in het buitenland pensioen opgebouwd en woont u (weer) in Nederland? 

Uw buitenlands pensioen in Nederland

Wij zijn u graag van dienst met advies inzake uw situatie. In eerste instantie bekijken we waar uw pensioen(en) belast zijn op grond van het verdrag met het land waarin deze opgebouwd zijn. Per pensioen, en per land, en het relevante belastingverdrag, kan het verschillen of over het pensioen in Nederland of in het buitenland belasting betaald moet worden. Vervolgens moet dan bekeken worden of u uw pensioen deels onbelast  kunt ontvangen en of het box 1 of box 3 is. Al naar gelang de situatie kunnen we dan ook een berekening maken van de box 3 gevolgen, en hoe deze eventueel beperkt kunnen worden.

Gaat u nog remigreren?

Voorafgaand aan uw remigratie geven wij bij voorkeur een volledig advies, zodat u weet waar u aan toe bent. We kijken graag naar uw gehele situatie (zoals plannen na terugkomst voor wat betreft inkomen, woning, en een indicatie van uw vermogen) en geven u inzicht in de impact van de immigratie, en vervolgens advies over hoe deze impact eventueel te beperken is. Meer weten over remigreren naar Nederland en hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat vindt u hier. Of heeft u bijvoorbeeld pensioen in het buitenland? Lees dan dit artikel.

Voorbeeldsituaties buitenlands pensioen in Nederland

U bent 64 jaar en in Nederland geboren. U heeft meer dan 40 jaar in Zwitserland gewoond en gewerkt en bent recent naar Nederland terug gekomen. U heeft in Zwitserland uw Pensioen opgebouwd. Dit geld staat op een Freizügigkeitskonto; een zogenaamde “slapende Pesnioen-rekening” bij een bank in Zwitserland. U wilt dit geld graag naar Nederland halen.

De gebruikelijke gang van zaken is dat een pensioen blijft in het land waar het is opgebouwd en vervolgens belast is in het woonland. Dit lijkt ons voor u een goede optie.

U woont inmiddels in NL. Bij uw werkgever in de US wordt uw contract ontbonden en krijgt u een VSO vergoeding. Ook heeft u bij deze werkgever 401K opgebouwd van meer dan 2,5 ton (USD). U wilt dit bedrag graag laten uitkeren naar Nederland en idealiter uw hypotheek mee afbetalen. Uiteraard wilt u dit zo structureren dat uw Amerikaanse belastingen en boete zo laag mogelijk zijn en begrijpen wat de fiscale consequenties in Nederland zijn. Ook wilt u weten of u het geld voor hypotheekaflossing kunt gebruiken of voor uzelf als inkomen.

Een 401K is een pensioenvoorziening en een afkoop in principe belastbaar tegen de marginale tarieven. In Nederland is een dergelijke afkoop niet mogelijk maar aangezien dat in de VS wel mogelijk is, is er waarschijnlijk geen revisierente is verschuldigd. Uitbetaling ineens lijkt fiscaal niet aantrekkelijk. Ook moet de Amerikaanse zijde worden nagegaan door een Amerikaanse adviseur daarna kunnen wij eventueel naar de Nederlandse kant kijken. Optimaal zou zijn om een pensioen uit te keren als er geen ander inkomen is omdat dan de hoogte van het tarief nog niet marginaal zo hoog is.

U remigreert vanuit de US naar Nederland. U bent op zoek naar belastingadvies inzake in de US opgebouwd kapitaal (401k, aandelen, levensverzekeringen in de US).

We kunnen voor u in een dergelijke situatie in eerste instantie kijken waar uw pensioen belast is op grond van het verdrag en vervolgens bekijken of het pensioen box 1 of box 3 is. Al naar gelang de situatie kunnen we dan ook een berekening maken van de box 3 gevolgen, en hoe deze eventueel beperkt kunnen worden.

Wilt u uw M-biljet slim en fiscaal zo gunstig mogelijk invullen? En geen risico lopen op een hoge naheffing? Dan kan het zeker lonen om het invullen van uw M-biljet aan ons uit te besteden.

Hoe werkt het?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw M-formulier door ons te laten invullen? Stuur ons dan een email of vul het contactformulier in en beschrijf uw situatie en vragen. Een van onze adviseurs zal vervolgens per email aangeven wat wij voor u kunnen betekenen en een inschatting geven van de benodigde tijd en uurtarief. Voor het M-formulier hebben wij gebruikelijk 2 tot 4 uur nodig in standaardsituaties.

Welke belastingvoordelen zijn er te behalen?

Vaak zijn er in een migratiejaar extra mogelijkheden voor belastingvoordeel. Maar deze worden snel gemist; het M-biljet is namelijk uitgebreid en een kostbare fout is snel gemaakt. Als ervaren belastingadviseurs nemen wij voor u de zorg voor het M-biljet uit handen, zodat u er zeker bent dat deze correct en optimaal is ingevuld. Wij bekijken uw gehele situatie, zodat we geen mogelijkheden voor belastingvoordelen missen, maar ook geen belastingplichten over het hoofd zien. Wij bieden overigens geen begeleiding bij het zelf invullen van het M-biljet.

Bent u verplicht om een M-biljet in te vullen? 

Het M-formulier moet worden ingediend voor het jaar waarin u Nederland binnenkomt (klik hier voor meer informatie over immigratie of remigratie) of verlaat (hier leest u over emigratie). In de meeste gevallen zult u automatisch van de Belastingdienst een M-formulier (hebben) ontvangen. Als u het M-formulier niet automatisch ontvangt, kan het ook worden aangevraagd. Weet u niet zeker of u een M-formulier moet indienen; laat ons dan uw migratiesituatie bekijken. Een M-biljet kan tot 5 jaar terug worden aangevraagd en ingevuld.

Hoe zit het met de deadline?

In de meeste gevallen is de deadline voor de aangifte 1 juli. Wanneer u uw M-aangifte door ons laat verzorgen, vragen wij in de regel uitstel aan.

Na het invullen duurt het een paar maanden voordat u een voorlopige aanslag ontvangt. Vervolgens kan het tot drie jaar duren voordat u de definitieve aanslag ontvangt.

Wilt u het invullen van de M-aangifte aan ons uitbesteden of eerst uw situatie aan ons voorleggen, neem dan contact op.

Voorbeeldsituaties M-biljet

U bent samen met uw partner geëmigreerd. U bent fiscaal partners. Is het voldoende indien u in de M aangifte de gegevens en inkomsten van uw partner verwerkt of moet uw partner een M formulier invullen?

Bij emigratie is het noodzakelijk dat beide belastingplichtigen een M-formulier indienen.

U heeft in het jaar waarin u naar het buitenland verhuisd bent in Nederland gedeeltelijk in loondienst gewerkt en gedeeltelijk vanuit uw eigen onderneming.

Met uw emigratie is ook de eenmanszaak verhuisd en zou deze moeten worden uitgeschreven. Een eenmanszaak is namelijk geen separate entiteit. Er zouden jaarstukken gemaakt moeten worden voor de Nederlandse periode van het betreffende jaar en vervolgens zou de onderneming moeten worden uitgeschreven. In een aantal gevallen kan een Nederlandse EMZ wel blijven bestaan.

U bent in vorig jaarr in de UK gaan werken. Uw gezin blijft nog in Nederland. U heeft van de fiscus een M formulier ontvangen met het verzoek dit in te vullen. Klopt dit?

Aangezien uw gezin nog in Nederland woont, lijkt uw levenscentrum nog in Nederland te zijn. In dat geval blijft u belastingplichtig in Nederland. Voor de in Engeland gewerkte dagen kan dan vrijstelling worden gevraagd alsmede voor de premie volksverzekeringen. Uw uitschrijving en het M-biljet zijn wellicht niet correct. Een rol speelt bijvoorbeeld een eigen woning en hypotheekrente aftrek in Nederland, inkomen van uw partner, startdatum werkzaamheden, toekomstplannen etc.

U bent in 2 jaar geleden in het buitenland gaan wonen en werken. U heeft zich echter pas vorig jaar uit laten schrijven uit Nederland. Over vorig jaar heeft u vervolgens een M-biljet ontvangen.

In uw situatie moet er mogelijk een biljet wissel worden toegepast omdat u in feite al in een voorgaand jaar bent geëmigreerd. In de praktijk is het wisselen van een biljet bij de Belastingdienst echter vaak lastig.

U bent vorig jaar naar de VS geëmigreerd. U had dit jaar nog een eigen woning in Nederland die u verhuurde.

In deze situatie dient er inderdaad een M-aangifte te worden ingediend. In deze aangifte eindigt uw binnenlandse belastingplicht of wordt deze omgezet in buitenlandse belastingplicht aangezien u nog een woning in Nederland heeft. Ook is het mogelijk dat u binnenlands belastingplicht blijft indien u bijvoorbeeld een band met Nederland blijft houden (bijvoorbeeld een partner in Nederland of een eigen onderneming). In dat geval krijgt u mogelijk te maken met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting en vrijstelling premieheffing.

U bent in 2020 na een verblijf van 5 jaar in de US terug naar Nederland verhuisd maar heeft het gehele jaar nog voor uw Amerikaanse werkgever gewerkt. Wel was u al woonachtig in Nederland (i.v.m. corona werkte u thuis vanuit Den Haag). U heeft een M-biljet toegestuurd gekregen en zou hier graag advies over willen.

Het is belangrijk dat de immigratie in fiscale zin goed wordt vastgelegd om een en ander ook voor de toekomst goed op de rails te zetten. Het werken voor de Amerikaanse werkgever vanuit Nederland na immigratie is een uitdaging, want dit houdt in dat de heffing aan Nederland toekomst. Hoe is dit geregeld door de Amerikaanse werkgever? Is er een Nederlandse salarisadministratie opgezet?

Samen met uw partner bent u afgelopen jaar terugverhuisd naar Nederland vanuit Spanje. Terug in Nederland heeft u nog 5 maanden gewerkt in Nederland en uw partner. U heeft geen opdracht gekregen het M-biljet in te vullen, maar u vraagt zich af dit wel verstandig zou zijn i.v.m. mogelijke teruggaaf.

Het is inderdaad goed mogelijk dat in een immigratie jaar te veel belasting is betaald. Ik verneem graag of u nog banden had met Nederland toen u in het buitenland woonde. Hierbij kunt denken aan een achtergebleven partner, aangehouden woning of onderneming.

U wilt na jaren van wonen in het buitenland weer naar Nederland terugkeren. Indien u minstens 25 jaar weg bent geweest, komt u misschien in aanmerking voor de 30%-regeling. Bent u niet langer dan 25 jaar in het buitenland, kunt u deze pagina beter raadplegen.

Waarom de 30%-regeling?

Met de 30%-regeling krijgt u vijf jaar lang 30% van uw inkomsten uit loon (box-1) belastingvrij. En, minstens zo belangrijk, u hoeft geen belasting te betalen over uw wereldwijd vermogen (box-3).  Dit levert een groot voordeel op, zeker indien u vermogen bezit in het land van waaruit u naar Nederland terugkeert. Er zijn echter wel behoorlijk wat voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen voor de 30% regeling.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Indien u ons tijdig inschakelt, kunnen wij nagaan of er mogelijkheden zijn om uw terugkeer zo te structureren dat u of uw (buitenlandse) partner in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een Nederlandse BV voor uw buitenlandse werkgever of uzelf.  Het kan ook zijn dat wij u adviseren om uw terugkeer naar Nederland nog uit te stellen totdat u wel voldoet aan de voorwaarden. Indien er geen mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de 30%-regeling zullen wij u in ieder geval adviseren hoe u uw terugkeer naar Nederland fiscaal zo gunstig mogelijk kunt structureren.

Welke mogelijkheden zijn er?

De 30%-regeling is een belastingmaatregel voor werknemers die gerekruteerd zijn vanuit het buitenland om in Nederland te komen werken voor een Nederlands bedrijf. U dient dus nog voordat u terugkeert een contract te tekenen. Indien u in het buitenland voor een werkgever werkt, zou deze ook in Nederland een BV op kunnen richten die u in dienst neemt of een Nederlandse payroll. Ook kunnen wij voor uzelf een BV oprichten. U gaat dan een dienstbetrekking aan bij deze BV. Indien uzelf niet aan de voorwaarden kunt voldoen, komt uw (buitenlandse) partner daar wellicht wel voor in aanmerking. Dan geldt de box-3 vrijstelling ook voor uw gezamenlijke box-3 vermogen.

Belangrijkste voorwaarden voor de 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders:

U wordt vanuit het buitenland aangenomen door een Nederlandse werkgever:

Dit kan ook een Nederlandse vestiging zijn van de werkgever waarvoor u in het buitenland werkt of uw eigen BV. Belangrijk in dit geval is dat deze entiteiten worden opgericht voordat u zich weer in Nederland vestigt en ook dat u het arbeidscontract tekent voor de immigratie;

U bent 25 jaar weggeweest uit Nederland:

Let er ook op dat uw emigratie destijds uit Nederland pas officieel inging op het moment dat uw levenscentrum zich niet meer in Nederland bevindt. In de regel is dit waar uw partner en eventuele kinderen wonen. Indien zij destijds pas later geëmigreerd zijn, telt hun vertrekdatum ook voor u als emigratiedatum;

Voor deze 25 jaar telt het volgende verblijf in Nederland niet mee. U bent:

  • Jaarlijks niet meer dan 20 dagen in Nederland bent geweest in verband met werk;
  • maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden in Nederland geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen.

Bent u langere periodes in Nederland geweest in deze 25 jaar, dan heeft u geen recht op de 30%-regeling. Lees hier de volledige beschrijving van de beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden.

Wilt u meer te weten komen over terugkeer naar Nederland? Hier leest u onder andere enkele en welke aangifte wij voor u kunnen invullen aan de hand van uw remigratie naar Nederland.

Voorbeeldsituaties 30%-regeling voor terugkerende Nederlanders

U woont met uw gezin meer dan 25 jaar in Canada. U overweegt terug te keren naar Nederland en vraagt zich af of u in aanmerking komt voor de 30% regeling. U bent regelmatig in Nederland geweest om zakelijke redenen en bezoek aan vrienden en familie. Meestal ging dit om een bezoek van maximaal een week. Uw partner is ook Nederlands, maar is destijds pas na een jaar bij u komen wonen.

Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, moet u inderdaad 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest. Omdat uw partner pas een jaar later is vertrokken is het van belang hoe dit is verwerkt in de aangifte destijds. Graag zien wij uw bewijs van het uitschrijven bij de gemeente van zowel uzelf als uw partner evenals (indien mogelijk) een kopie van de laatste aangifte en aanslag in Nederland van u beiden. De 25 jaar periode gaat in na het eindigen van de binnenlandse belastingplicht van uzelf. Deze was mogelijk gekoppeld aan het vertrek van uw echtgenote. Uw verblijven in Nederland zijn inderdaad van belang. Echter indien u in de afgelopen 25 jaar om privéredenen jaarlijks niet meer dan 6 weken aaneengesloten in Nederland bent geweest of eenmalig 3 maanden en/of jaarlijks 20 dagen om zakelijke redenen dan tellen deze verblijven niet mee.

U woont momenteel 24 jaar in de Verenigde Staten. Het plan is om binnen een paar jaar weer in Nederland te gaan wonen. U zou verder kunnen werken voor uw huidige Amerikaanse werkgever of een andere, soortgelijke werkgever zonder vestiging in Nederland waarbij u remote zou werken vanuit Nederland. U vraagt zich af wanneer u in aanmerking zou kunnen komen voor de 30% regeling en of het nodig is om een dienstbetrekking te hebben.

Voor de 30% regeling zal er een Nederlands dienstverband moeten zijn zoals bijvoorbeeld een voortzetting van het dienstverband bij uw huidige werkgever. Een Nederlandse werkgever kan worden gecreëerd door een BV op te richten of middels een payroll bedrijf of doordat de Amerikaanse werkgever zich laat registreren als inhoudingsplichtige. Ook kunt u zelf een BV oprichten indien uw belangen groot genoeg zijn. Vanuit deze BV zou u remote kunnen werken voor uw huidige werkgever. Verder is uw recht op de 30% regeling afhankelijk van de hoogte van uw te verwachten bruto inkomen. Uw emigratiedatum kunt u berekenen door 25 jaar op te tellen bij uw vertrekdatum uit Nederland. U kunt via het bevolkingsregister of via mijnpensioenoverzicht.nl zien wat uw verblijfgeschiedenis in en vertrekdatum uit Nederland was. Tevens dient u in deze 25 jaar niet langer dan 6 weken aangesloten per jaar of eenmalig 3 maanden in Nederland te zijn geweest.

Sinds 20 jaar woont u in de US. U heeft daar uw Amerikaanse partner ontmoet en hebt samen 3 kinderen. U wilt binnenkort met uw gezin naar Nederland verhuizen. Een advocaat zal u helpen met het immigratieproces van uw partner nadat u zich heeft ingeschreven. (Uw kinderen hebben ook 2 nationaliteiten). U wilt echter fiscaal advies met betrekking tot uw verhuisdatum/datum van inschrijving omdat u graag de box 3 heffing zoveel mogelijk wilt vermijden. U heeft uw huis namelijk met behoorlijk wat winst kunnen verkopen, waardoor u redelijk wat liquide middelen heeft. U heeft gehoord dat met de 30% regeling ook uw deel van het vermogen vijf jaar buiten de box drie heffing zou vallen. U vraagt zich af of er een mogelijkheid is dat uw partner in aanmerking komt voor de 30% regeling. Op dit moment werkt u beiden nog in loondienst voor Amerikaanse werkgevers.

Het is inderdaad belangrijk dat de volgorde van een en ander in het oog wordt gehouden. De 30% regeling geeft de beste belastingverminderingsmogelijkheden en is uitsluitend mogelijk voor uw partner. De Amerikaanse werkgever zal dan echter Nederlandse loonbelasting in moeten gaan houden door zich te laten registreren als inhoudingsplichtige. Vaak is dit voor de werkgever geen optie indien de emigratie een privéreden heeft. Alternatief is voor de Amerikaanse werkgever te blijven werken via een payroll bedrijf; dit heeft als voordeel dat deze ook kan zorgen voor een verblijfsvergunning en werkvergunning middels de kennismigrantenregeling. Ook zou u een eigen BV op kunnen richten. Essentieel is dan dat deze BV dan opgericht wordt vóór immigratie en de reden van de immigratie moet dan zijn een aangeboden dienstverband door de BV aan uw partner. Hiernaast moet dan een verblijfsvergunning traject worden doorlopen (bijv. i.v.m. verblijf bij Nederlandse partner/kinderen). De toegekende 30%-regeling heeft dan tot gevolg dat uw gezamenlijk box-3 vermogen gedurende vijf jaar is vrijgesteld van NL belastingheffing. Dit betreft zowel uw buitenlands als uw binnenlands vermogen. (Uitzondering: voor NL onroerend goed blijft u altijd belast in Nederland, ook indien u niet zelf gebruik maakt van de eigen woning.)

U woont en werkt al 24 jaar in het buitenland, in verschillende landen. U wilt over een jaar terugkeren naar Nederland en zult zelf remote blijven werken voor een Amerikaans bedrijf. Uw vrouw zal haar baan opzeggen en waarschijnlijk voorlopig niet werken. U heeft wel gehoord over de 30% regeling, maar aangezien u in Nederland niet zal gaan werken voor een Nederlandse werkgever gaat u ervan uit dat u hier geen recht op heeft. U wilt dit toch noch verifiëren omdat u in het buitenland nog een aanzienlijk bedrag op de bank heeft staan. Ook vraagt u zich af of u als u wanneer u weer in Nederland woont een baan aangeboden krijgt van een Nederlandse werkgever nog recht heeft op de 30% regeling.

De 30% regeling is op zich wel een gemist kans als hier geen gebruik van wordt gemaakt. Aangezien u een Amerikaanse werkgever heeft en in Nederland zal werken is er de mogelijkheid dat uw werkgever een Nederlandse salarisadministratie gaat voeren. Dat is voordelig, want dan kan in principe voor dit dienstverband de 30% regeling worden toegepast met als voordeel een vrijstelling voor uw wereldwijde gezamenlijke vermogen. Indien u een baan bij een Nederlandse werkgever krijgt aangebonden als u al in Nederland woont, heeft u geen recht op de 30% regeling, aangezien u in dat geval niet voldoet aan de voorwaarde dat u gerekruteerd bent vanuit het buitenland.

Voor een Aziatisch bedrijf heeft u in verschillende landen gewerkt. In totaal woont en werkt u al zo’n 30 jaar in het buitenland. Binnenkort wilt u definitief terugkeren naar Nederland. U heeft nog geen concrete plannen wat betreft werk. U vraagt zich af wat de fiscale gevolgen zijn van uw remigratie naar Nederland en of u met uw planning nog ergens rekening mee kunt houden.

Bij een remigratie vestigt u zich weer in Nederland en wordt u hier belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Het is van belang dit goed in beeld te brengen. Aangezien u meer dan 25 jaar niet in Nederland heeft gewoond, kunt u misschien gebruik maken van de 30% regeling. U bent dan vrijgesteld van belastingplicht over uw wereldwijd vermogen en u ontvangt daarnaast 30% van uw salaris belastingvrij gedurende 5 jaar. U heeft dan echter een Nederlandse werkgever nodig waarbij u een contract tekent voordat u zich weer in Nederland inschrijft. Een buitenlandse werkgever met een Nederlandse payroll voldoet ook.

Na 25 jaar in het buitenland gewoond wilt u volgende jaar terug naar NL komen. U heeft verschillende woningen in bezit in Costa Rica en heeft een eigen bedrijf daar. U wilt met deze onderneming doorgaan in NL. U vraagt zich af of u in NL belastbaar wordt voor uw bezittingen en welke mogelijkheden er zijn voor de 30% regeling.

Op deze wijze is er geen gevaar voor dubbele belasting. Voor de 30% regeling heeft u, of uw partner, een Nederlandse werkgever nodig en geldt er een minimum bruto maandinkomen. Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor de 30% regeling gekoppeld aan uw onderneming, bijvoorbeeld het oprichten van een BV. Als de 30% regeling toegekend wordt dan kan er vrijstelling worden aangevraagd voor belasting over uw wereldwijd vermogen.

U wilt natuurlijk uw belastingzaken goed op orde hebben. U zit niet te wachten op een hoge aanslag of een correctie achteraf, maar wilt weten waar u aan toe bent.

Daarom is het belangrijk dat uw M formulier goed wordt ingevuld. Het uitbesteden van de M aangifte aan een expert op het gebied van internationaal belastingadvies is dan ook vaak het geld waard. Deze drie overwegingen kunnen helpen bij uw keuze:

1. Bespaar uzelf tijd en frustratie

Het M formulier kan door uzelf alleen schriftelijk ingevuld worden. Een belastingadviseur is bevoegd om het digitaal in te dienen. (Update: vanaf 1 juni 2021 kunt u het M-formulier zelf ook digitaal invullen). Het zelf invullen van het M formulier is echt een behoorlijk ingewikkelde klus, zoals uit veel ervaringen blijkt:

“Ondanks de toelichting die erbij zit, blijf ik met veel vragen zitten.”

“Het invullen van het M formulier ziet er behoorlijk overweldigend uit.”

“Ik doe altijd mijn belastingzaken zelf, maar dit M formulier is wat te ingewikkeld voor mij.”

2. Voorkom kostbare fouten

Het invullen van een M-biljet vraagt zorgvuldigheid. Indien een fout wordt gemaakt, kan dit vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de aanslag hierdoor te hoog uitvalt, moet u bezwaar maken binnen 6 weken na de definitieve aanslag of na deze termijn vragen om ambtshalve vermindering. Pakt de aanslag te laag uit, dan kan het zijn dat u geruime tijd later (tot 3 jaar) volgens de definitieve aanslag een bedrag bij moet betalen, terwijl u daar niet op gerekend hebt. Hier volgt een voorbeeld van mogelijke gevolgen:

Een expat heeft na zijn emigratie het M-biljet ingediend zo goed als dat lukte. De belastingdienst reageerde hierop met een voorlopige substantiële teruggave en bevestigde deze later met een definitieve nihil aanslag.

Een jaar later komt de belastingdienst hierop terug en wil alsnog zo’n € 10.000 retour hebben met rente omdat de aangifte fout is ingevuld en omdat belastingplichtige dat wel had moeten weten. De fiscus nam het standpunt in dat er sprake was van een kenbare fout.

Belastingplichtige was echter te goeder trouw en de belastingdienst had fouten gemaakt. Het gevolg is een lange discussie die nog loopt. Ondanks een definitieve aanslag zijn de belastingaangelegenheden van de geëmigreerde belastingplichtige drie jaar later nog steeds niet geregeld en is er sprake van een oplopende schuld aan de belastingdienst.

Uitbesteden van de M aangifte aan een ervaren belastingadviseur had deze fout kunnen voorkomen.

3. Kwaliteit is belangrijker dan prijs

Ten derde nog deze belangrijke tip. Als u op zoek gaat naar een adviseur om uw M formulier in te laten vullen, kijkt u misschien eerst naar de prijs. Wij adviseren u echter te letten op de kwaliteit. Om een M formulier correct en fiscaal zo gunstig mogelijk in te vullen, moet er goed naar uw gehele fiscale situatie worden gekeken. Een snel ingevulde M aangifte tegen een lage prijs kan u uiteindelijk juist geld kosten. Zelfs een mooie teruggave die snel bereikt is kan mogelijk jaren later weer worden teruggevorderd. Of misschien bent u blij met een teruggave van € 2.000, terwijl u eigenlijk recht heeft op een teruggave van € 6.000. Ook kan het voorkomen dat ineens sprake is van een zeer forse aanslag, bijvoorbeeld € 20.000, terwijl eigenlijk niets verschuldigd is. Dergelijke situaties worden veroorzaakt door incorrecte invulling door iemand die niet voldoende kundig is ter zake. Wij komen dit vaak tegen in de praktijk.

Mail ons een beschrijving van uw persoonlijke situatie en wij geven aan wat we voor u kunnen doen met daarbij een schatting van de kosten.