Remigreren naar Nederland

Indien u terugkeert naar Nederland staan wij u graag bij op fiscaal gebied. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met belastinggevolgen bij emigreren en remigreren. Het is aan te raden om vóór uw feitelijke terugkeer naar Nederland al contact met ons op te nemen zodat onze adviseurs kunnen aangeven welke financiële handelingen u moet verrichten vóórdat u terugkomt en welke juist ná. Maar ook na uw remigratie naar Nederland kunnen wij u van dienst zijn met de m-aangifte.

Remigreren naar Nederland en belasting besparen

Het kan ook zijn dat u onverwacht (eerder) moet remigreren naar Nederland vanwege het coronavirus Covid-19:

M-aangifte

Belastingtechnisch is de remigratie precies het tegenovergestelde van de emigratie. Bij emigratie wordt u buitenlands belastingplichtig, bij remigratie wordt u weer binnenlands belastingplichtig. In beide situaties zal een M (migratie) aangifte gedaan moeten worden. Deze aangifte is ingewikkelder dan een normale aangifte omdat deze uit een buitenlandse en een binnenlandse periode bestaat. In deze aangifte worden vaak fouten gemaakt welke vaak in het nadeel werken van de belastingplichtige.

Inschrijving geldt als remigratie

Voor een Nederlander/Nederlandse is het technisch gezien altijd makkelijk om weer terug te komen naar Nederland. Het weer inschrijven bij een Nederlandse gemeente zal door bijvoorbeeld de SVB en de Belastingdienst worden gezien als uw immigratie of remigratie.

Neem nu contact op voor advies en begeleiding.

Voorbeeldsituaties Remigratie naar Nederland

U woont met uw gezin sinds 2013 in de Verenigde Arabische Emiraten. U wilt volgend jaar terugkeren naar Nederland. U vraagt zich af of het fiscale gevolgen heeft indien uw partner en kinderen al eerder terugkeren naar Nederland en dat u nog een half jaar langer blijft i.v.m. een gunstige regeling van uw werk in de VAE die u anders mis zou lopen.

Het is inderdaad verstandig om in deze situatie al vooruit te kijken omdat er in veel gevallen al volledige Nederlandse binnenlandse belastingplicht zou kunnen ontstaan voor u op het moment uw partner met de kinderen naar Nederland komt. De fiscus kan namelijk het standpunt innemen dat uw levenscentrum dan is verplaatst naar Nederland aangezien uw gezin hier woont, werkt en naar school gaat. Het is verstandig om de gevolgen hiervan vroegtijdig te onderzoeken. Ook van belang is of uw werkzaamheden feitelijk in de VAE plaatsvinden en voor een lokale werkgever. Dit zal verschil maken met betrekking tot de terugkeerplannen die u heeft.

U bent sinds 2009 uitgeschreven uit Nederland en bent van plan om over niet al te lange tijd te remigreren naar Nederland. Al deze tijd heeft u uw eigen, hypotheekvrije huis in Nederland aangehouden en verhuurd. Als u remigreert naar Nederland wilt u dit huis blijven verhuren. Met uw in het buitenland opgebouwde spaargeld wilt u een tweede woning aanschaffen waar u na uw remigratie naar Nederland wilt gaan wonen. U wilt gedeeltelijk een hypotheek afsluiten voor deze tweede woning. U wilt weten of dit fiscaal gezien verstandig is.

Op dit moment bent u belastingplichtig in Nederland voor de verhuurde woning. Als het goed is heeft u hiervoor jaarlijks een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting gedaan voor buitenlands belastingplichtigen. Indien u de woning gezamenlijk met een partner bezit, dient dit voor u beiden te worden gedaan. Het is belangrijk dat u de juiste waarde in verhuurde staat aangeeft zodat u niet te veel belasting betaald. Door uw spaargeld te investeren in een woning bestemd als eigen woning bespaart u de box 3 heffing over het geïnvesteerde kapitaal. Voorwaarde is dat u er ook daadwerkelijk en binnen afzienbare tijd gaat wonen. Indien er tijd zitten tussen de aanschaf van de woning en uw remigratie is het van belang dat u deze woning niet verhuurt, aangezien er anders toch weer box 3 belastingplicht ontstaat. De hypotheekrente is in principe aftrekbaar van uw belastbare inkomen als u voldoet aan de voorwaarden hiervoor. Dit geldt mogelijk ook voor een eventuele periode tussen aanschaf en uw immigratie.

U heeft 5 jaar in Zweden gewerkt en gewoond en bent aan het overwegen om weer naar Nederland terug te keren. U zou dan wel blijven werken voor uw huidige werkgever: een internationaal bedrijf zonder vestiging in NL. U zou 3 weken vanuit Nederland willen werken en 1 week in Zweden. U vraagt zich af hoe het dan zit met uw belastingplicht.

Na uw remigratie naar Nederland wordt u weer volledig belastingplichtig in Nederland voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Voor wat betreft het Zweedse salaris: in de Nederlandse aangifte dient dit te worden vermeld. U vraagt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de dagen dat u feitelijk in Zweden heeft gewerkt. Voor de dagen dat u in Nederland werkt, dient u ontheffing te vragen in Zweden. Premieplicht en zorgverzekering zijn relevant in Nederland en niet in Zweden. U kunt advies inwinnen aan de Zweedse kant om af te stemmen of dit bij elkaar aansluit. Tevens dient de SVB uitspraak te doen over de premieplicht en zorgverzekeringplicht. Een samenloop van binnenlandse en buitenlandse inkomsten zoals in uw situatie werkt vaak niet bijzonder gunstig uit vanaf de Nederlandse zijde bezien. Het is dan ook fiscaal gezien belangrijk om een remigratie naar Nederlandgoed te overwegen. Indien u daadwerkelijk remigreert naar Nederland is het ook van groot belang dat de aangifte inkomstenbelasting goed wordt ingevuld, zodat de belastingdienst gelijk op de goede lijn zit. In deze situaties wordt in de regel nader onderzoek gedaan door de belastingdienst. Ook dit kunnen wij begeleiden.

U woont sinds 2012 in Qatar en werkt daar voor een werkgever met een lokale vestiging in Qatar. Uw echtgenote werkte voor dezelfde werkgever, maar is in 2020 weer in Nederland gaan wonen en werkt nu voor een nieuwe NL werkgever. U heeft in 2021 samen een woning gekocht op gezamenlijke titel, maar de hypotheek staat op naam van uw echtgenote. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd. Zelf wilt u dit jaar nog remigreren naar Nederland. U vraagt zich af hoe u deze situatie moet verwerken in de aangiften van 2020 en 2021. Uitgangspunt is dat u zelf (nog) niet belastingplichtig wenst te worden.

In principe is het mogelijk gescheiden aangifte te doen. Echter bij een dergelijke gescheiden aangifte van uw echtgenote ontstaat er een gekunstelde situatie en indien een inspecteur een en ander tegen het licht houdt, zou de conclusie kunnen zijn dat u beiden volledig belastingplichtig bent in Nederland. Het is waarschijnlijk dat u vanaf de remigratiedatum van uw echtgenote belasting moet gaan betalen over uw wereldwijd vermogen en inkomen. Bij (Nederlandse) binnenlandse belastingplicht zal het wereldwijde inkomen en vermogen moeten worden aangegeven waarna beoordeeld moet worden of wellicht aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geldt voor de inkomsten uit salaris in Qatar. Indien uw vrouw zich in 2020 niet ingeschreven heeft, kan mogelijk opgevoerd worden dat zij in feite nog in Qatar woont en slechts in Nederland werkt. Qatar zou dan nog als gezamenlijke levenscentrum kunnen worden behouden. U bent dan niet belastingplichtig in Nederland.

U overweegt te remigreren naar Nederland, maar het is nog onzeker of dit voor onbepaalde of bepaalde tijd zal zijn. U wilt graag weten wat de consequenties zijn indien u zich na verloop van tijd weer uit zou schrijven.

U kunt zich na remigratie weer uitschrijven uiteraard, maar er ontstaat intussen wel belastingplicht in Nederland indien u zich daar heeft ingeschreven. Dit kan nadelig zijn, bijvoorbeeld indien u vermogen of bezittingen heeft in het buitenland. Indien u op dit moment geen banden heeft met Nederland zoals een woning, partner of inkomen is het wellicht niet noodzakelijk dat u zich in het bevolkingsregister inschrijft? Wij kijken graag mee naar uw situatie.

In 2021 bent u met uw vrouw en kinderen vanuit Costa Rica weer naar NL verhuist. U werkt nog in Brazilië voor een Braziliaans bedrijf en draagt daar belasting af. U heeft nog onroerend goed in Costa Rica en een eigen huis en spaargeld in NL waar u momenteel met uw gezin nog van leeft. U wilt graag dat fiscaal gezien alles op orde is.

Als gevolg van uw immigratie bent u beiden belastingplichtig geworden voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Vervolgens moeten wij naar de verdragen kijken om te bepalen aan wie het heffingsrecht is toegekend aan Nederland, Brazilië of Costa Rica. Ook is relevant voor het heffingsrecht of u fysiek uitsluitend in Brazilië werkt of ook elders.

U wilt vanuit de UK remigreren naar Nederland, samen met uw echtgenoot en 2 kinderen. U gaat een huis kopen in NL, maar zult ook een appartement aanhouden in Engeland en voor uw Engelse werkgever blijven werken. Het liefst wilt u voorlopig in Engeland belastingplichtig blijven. U vraagt zich af of dit mogelijk is, hoe de 183-dagenregeling voor u zou werken en hoe het zit met belastingplicht m.b.t. de eigen woning in NL.

Bij immigratie naar Nederland wordt u hier belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Belasting betalen in Engeland is in dat geval slechts mogelijk indien u uw gehele Engelse dienstbetrekking fysiek in Engeland blijft vervullen. Mocht u in Nederland werken dan worden deze dagen in Nederland belast aangezien dit uw nieuwe woonland is. Om dubbele belasting te voorkomen en de hiervoor vermelde uitdaging is het opzetten van een Nederlandse payroll door de Engelse werkgever de mooiste oplossing. Wij kunnen dit regelen als de werkgever daarvoor openstaat. Voordeel hiervan is dat u in Nederland dan een “normale” situatie heeft met een Nederlandse werkgever; dit is bijvoorbeeld een voordeel bij het afsluiten van een hypotheek. Voor de Engelse werkgever is dit evenmin een nadeel.

Let op! Bij remigratiesituaties kunnen kleine nuances in verschillende situaties al leiden tot andere fiscale gevolgen. U kunt de voorbeeldsituaties in de regel dan ook niet zomaar 1 op 1 toepassen op uw situatie.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials