Schenkbelasting

Behaal belastingvoordeel door te schenken. Wij adviseren u graag over het juiste tijdstip om schenkingen te doen en over de hoogte van tarieven en vrijstellingen. Neem nu contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden in uw situatie, ook bij schenkingen vanuit of naar het buitenland.

Door middel van schenkingen kunt u ook voorkomen dat later een hogere erfbelasting moet worden betaald.

Schenking voor eigen woning kinderen

Vaak worden schenkingen gedaan om bij te dragen aan de aankoop van een eigen woning van de kinderen; de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. U betaalt in 2022 geen schenkbelasting over een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021). Aan deze schenking zijn wel voorwaarden verbonden. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 wordt geschrapt. Tot en met 2023 kunt u lopende schenktrajecten nog afmaken en eenmalige schenkingen voltrekken. De huidige wetgeving omvat een driejaarstermijn waarbinnen het geld na schenking besteed moet zijn aan een eigen woning.

Tarieven en vrijstelling schenkbelasting

Degene die de schenking ontvangt, moet tezamen met de schenker aangifte schenkbelasting doen, maar de schenkbelasting zelf kan ook door de schenker op zich worden genomen en bij de schenking worden betrokken en dit leidt dan tot een hogere schenkbelasting. Over de schenkingen moet schenkingsbeslating worden betaald. Er is echter ook een vrijstellingsbedrag. De tarieven van de schenkbelasting zijn hetzelfde als die van de erfbelasting, maar de vrijstellingsbedragen schenkbelasting zijn anders.

In eerdere jaren reeds geschonken

Heeft u in eerdere jaren ook al gebruik gemaakt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling, zoek dan goed uit welke mogelijkheden u nog heeft. Er kunnen dan andere regels gelden.

Voorbeeldsituaties schenkingbelasting

Uw ouders willen u een aanzienlijk bedrag schenken. U bent vorig jaar geëmigreerd en niet meer belastingplicht in NL. Kan de Nederlandse belastingdienst u belasten voor deze schenking? Of zullen gaan belasten voor deze schenking? Kunnen uw ouders nog ergens rekening mee houden voordat ze deze schenking doen?

Omdat de schenker in Nederland woont bent u helaas toch schenkbelasting nodig. Wellicht kunt u aanspraak maken op een vrijstelling bijvoorbeeld indien deze besteed wordt aan een eigen woning in uw woonland. Bij immigratie wordt u weer belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen.

Na jaren in de VS te hebben gewoond, denkt u erover om terug te keren naar Nederland binnen afzienbare tijd. Uw 2 kinderen wonen ook in Nederland. Uit de verkoop van uw woning komt een aardig bedrag vrij. Ook denkt u eraan om het pensioen dat in 2022 gaat starten in 1 keer uit te laten betalen. U wilt namelijk een schenking doen aan uw kinderen en kleinkinderen. U wilt graag weten hoe u deze zaken fiscaal zo gunstig mogelijk kunt regelen.

Naar het voorkomt wordt u bij immigratie zoals beoogd in de zomer van 2022 belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Dit omvat eveneens uw pensioen. Het ligt voor de hand dat er zaken zijn die u beter kunt doen voordat u belastingplichtig wordt in Nederland met name als deze zaken bijvoorbeeld niet tot belastingheffing leiden in de VS. Indien u zou kunnen schenken voordat u in Nederland woont, betalen uw kinderen geen schenkbelasting.

U krijgt van uw ouders een belastingvrije schenking om een huis te kopen. Graag wilt u een huis kopen in het buitenland. U wil weten of dit mogelijk is met de belastingvrije schenking regeling en wat de regels zijn.

De schenking ten behoeve van aankoop eigen woning valt slechts onder de vrijstelling indien het geld wordt besteed aan een woning die uw hoofdverblijf wordt. Dit kan eveneens een woning in het buitenland zijn; dit houdt dan echter wel in dat u emigreert naar dat buitenland. Uw belastingplicht in Nederland houdt dan op. Mogelijk bent u wel nog buitenlands belastingplichtig in Nederland indien er bijvoorbeeld nog inkomen of vermogen in Nederland is. Wij adviseren graag inzake de gevolgen van de emigratie en belastingplicht.

Uw vader heeft tot 2016 in Nederland gewoond en gewerkt en heeft een Nederlands paspoort. Hij woont nu weer in het buitenland, waar hij ook geboren is. Hij is echter nooit officieel geëmigreerd. Hij heeft geld geërfd in het buitenland en wil dit op zijn beurt gedeeltelijk schenken aan u.

Indien uw vader echt in het buitenland woont, dus als zijn levenscentrum in het buitenland is, is hij in feite geëmigreerd. In dat geval wordt de schenking vanuit het buitenland gedaan. Echter is uw vader Nederlands staatsburger en in dat geval zou pas na 10 jaar in het buitenland wonen geen schenkbelasting meer moeten worden betaald. Er kan wel gebruik worden gemaakt van de vrijstelling indien het om een schenking aan u als kind voor een eigen woning gaat. Dit geldt indien u niet eerder gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling en er ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Uw vader moet wel nagaan of hij zich moet uitschrijven uit het bevolkingsregister als hij niet meer in Nederland woont. Indien hij zoals de inschrijving suggereert in Nederland woont dan moet hij ook aangifte doen voor zijn wereldwijde inkomen en vermogen. Deze vrijstelling houdt op in 2024.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials