Internationaal belastingadvies

Heeft u te maken met een internationale woon- en/of werksituatie zoals emigratie, remigratie of werken in het buitenland? Bijvoorbeeld: u heeft een baan in Saudi-Arabië en pendelt heen en weer tussen Nederland en het KSA. Dan kan vroegtijdig internationaal belastingadvies u veel voordeel opleveren. Laat ons u helpen om uw situatie zo te structureren dat dit flinke besparingen oplevert. Wij kunnen u ook adviseren over fiscale gevolgen van het coronavirus in uw internationale situatie.

Internationaal belastingadvies voor particulieren in verschillende situaties

Internationaal belastingadvies is maatwerk doordat er veel factoren meespelen. Wilt u als particulier uw specifieke situatie aan ons voorleggen, neem dan contact op.  Wij zijn al meer dan 30 jaar specialist op het terrein van internationaal belastingadvies, zowel zakelijk als particulier. Met onze expertise en oplossingen loodsen wij u door het fiscaal optimale traject. Wij geven onder meer advies over:

Voorbeeldsituaties internationaal belastingadvies

U woont samen met uw partner in Zuid-Afrika. U werkt hier ook, maar uw partner niet. Zij wil definitief terugkeren naar Nederland. Het idee is dat zij zich dan ook inschrijft in Nederland en u niet. U wilt meer dan de helft van het jaar in Zuid-Afrika blijven werken en wonen op een vaste verblijfplaats. Daarnaast werkt u minder dan de helft van het jaar vanuit Nederland voor het Zuid-Afrikaanse bedrijf. Uw werkgever betaalt uw salaris uit in Zuid-Afrikaanse rand. U vraagt zich af of u gewoon in Zuid-Afrika belastingplichtig blijft of niet en wilt graag internationaal belastingadvies.

In uw situatie is het inderdaad verstandig dat u internationaal belastingadvies inwint. Het splitsen van belastingplicht van partners over een tweetal landen leidt namelijk meestal niet tot een situatie waarin de inspecteur meegaat indien er geen sprake is van een scheiding (van tenminste tafel en bed). Het is van belang of uw vrouw echt in Nederland gaat wonen of dat zij slechts veelvuldig in Nederland verblijft voor een specifieke reden. In dat laatste geval zou ook haar levenscentrum in Zuid-Afrika blijven. Zij hoeft zich in dat geval niet in te schrijven in Nederland, hetgeen uw fiscale situatie aanzienlijk eenvoudiger zou maken wat betreft Nederland.

U gaat volgend jaar een half jaar lang werken in Quatar. U blijft dan wel wonen in Nederland. Het bedrijf waarvoor u gaat werken is echter Zweeds. U wilt internationaal belastingadvies zodat u weet waar u op fiscaal gebied rekening mee moet houden.

Het zou fiscaal gunstig voor u zijn indien de belastingplicht in Quatar gelegd kan worden. Er hoeft namelijk geen belasting te worden betaald als u zou werken voor een lokale werkgever in de Golfstaten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als het Zweedse bedrijf waarvoor u gaat werken daar een vaste inrichting heeft of indien u vanuit een lokale pay roll uw salaris ontvangt. Anders mag Nederland als woonland heffen.

U bent op zoek naar persoonlijk internationaal belastingadvies inzake een dienstbetrekking van een jaar in Saoedi Arabië. U gaat daar ook wonen, maar uw gezin blijft in Nederland. U vraagt zich af wat de belastinggevolgen zijn en of hypotheekrenteaftrek in Nederland nog mogelijk is.

Aangezien uw gezin in Nederland blijft wonen en u nog regelmatig in Nederland zult zijn en u niet zo lang in Saoedi Arabië zult werken, blijft uw levenscentrum hier. De Belastingdienst neemt in een dergelijke situatie doorgaans het standpunt in dat u in Nederland blijft wonen en zich niet uitschrijft uit het bevolkingsregister. U blijft dan ook in Nederland belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen. Het inkomen uit Saoedi Arabië geeft u daarom ook op, maar op grond van het belastingverdrag mag Saoedi Arabië heffen en moet Nederland dus aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geven. Dit geldt uitsluitend voor de in Saoedi Arabië gewerkte dagen. Overige dagen mogen in het woonland worden belast. U dient aan te tonen dat er feitelijk aldaar is gewerkt. Indien deze situatie het gehele jaar duurt dan geeft de aftrek elders belasting een volledige vrijstelling voor de inkomstenbelasting. U blijft fiscaal partner en de hypotheekrente kan voor 100% aan uw partner toegerekend worden. Indien de aftrek hypotheekrente niet genoeg oplevert bij uw partner dan is het mogelijk deze bij uzelf te nemen; de niet gebruikte aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan dan worden gestald en deze leidt tot een belastingvermindering in een jaar dat u weer zelf binnenlandse inkomsten heeft. U moet er wel rekening mee houden dat u niet meer premieplichtig en zvw plichtig bent. Er moet dus een zorgverzekering in Saoedi Arabië worden geregeld. Aangezien u in Nederland blijft wonen heeft u een beschikking nodig van de SVB om aan te tonen dat u niet premieplichtig bent.

U gaat begin 2022 werken in de VAE, maar uw partner en schoolgaande kinderen blijven in Nederland. U bent van plan om zich uit te schrijven in Nederland en in te schrijven in de VAE. U vraagt zich af welk land(en) dan inkomstenbelasting zullen heffen en of uw bezittingen in Nederland nog worden belast.

U hoeft zich niet uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Aangezien uw partner en kinderen in Nederland blijven wonen, blijft uw levenscentrum naar het voorkomt in Nederland. Een soort van tafel en bed scheiding situatie wordt door de fiscus waarschijnlijk niet overgenomen, zeker ook aangezien u gezamenlijke bezittingen heeft. Er is een verdrag met de VAE en indien u uitsluitend in de VAE werkt, dan is dit verdrag voldoende om de belasting over uw salaris tot nihil te verminderen.

Sinds begin dit jaar werkt u middels een lokaal contract in Dubai. Uw partner en kinderen zullen in Nederland blijven wonen. U werkt niet alleen op locatie in Dubai, maar verblijft voor uw werk ook regelmatig in diverse andere landen op verschillende continenten. U bent waarschijnlijk korter dan 183 dagen in Dubai (en in alle andere landen). U wilt graag weten of u zich uit kunt schrijven uit Nederland en inschrijven in de VAE en of uw inkomen in Dubai belastbaar is voor Nederland.

Uw banden zijn zelfs na januari 2021 nog sterk met Nederland en dit zou erin kunnen resulteren dat de belastingdienst Nederland als uw woonland/levenscentrum blijft zien. Kunt u aangeven wat uw salaris zal zijn en hoeveel dagen u in Dubai werk, hoeveel in Nederland en hoeveel elders?

U heeft de mogelijkheid om in de UK te gaan werken voor hetzelfde bedrijf als waar u nu voor werkt in Nederland onder een lokaal UK contract. Uw gezin zal in Nederland blijven wonen en u zult indien mogelijk steeds 4 dagen per week in de UK zijn en de overige dagen thuis. U wilt graag weten hoe het zit met belasting, social security, pensioen etc.

Uw levenscentrum blijft samen met uw gezin in Nederland. In de UK wordt u buitenlands belastingplichtig. U wordt zowel belastingplichtig als premieplichtig in de UK en blijft belastingplichtig in Nederland. In Nederland moet vervolgens aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden gevraagd. Het is raadzaam om bij uw Engelse werkgever een pro-forma salarisstrook te vragen met advies hoe een en ander in de UK. Wij kunnen vervolgens de Nederlandse kant inzichtelijk maken. Mocht het uw voorkeur hebben om niet in de UK te worden verzekerd maar dit in Nederland te blijven dan is dat mogelijk; wel moet er dan ook in Nederland en salarisadministratie hiervoor worden gevoerd.

“Heel blij en dankbaar ben ik weer dat uw kantoor opnieuw mijn aangifte heeft verzorgd. Het is fijn dat ik weet dat u dit voor mij nog steeds wilt doen.”

– Cliënte sinds 15 jaar  –

“Buitengewoon tevreden met de afwerking van ingewikkelde en zeer diverse belastingzaken en aangiftes in verband met emigratie naar Zweden. Lastige kost voor ons als leken die steeds en zeer snel voor ons in duidelijke taal werd uitgelegd. Kortom; wij zijn zeer tevreden klanten niet op het laatst vanwege de persoonlijke benadering. Hartelijk dank Sander Suurmond. Wij blijven graag nog jarenlang van uw expertise gebruik maken!”

– Artie van Tuijn –

“Dhr. Sander Suurmond stond mij direct te woord n.a.v. een aanvraag voor een internationaal belastingadvies. In een kort telefoongesprek waren een hoop zaken direct helder. Vriendelijkheid, begrip en snelle afhandeling waren erg prettig in mijn situatie en in de toekomst zal ik zeker opnieuw contact opnemen indien nodig.”

– Nederlandse international uit Libanon –

Wie zijn Suurmond Belastingadviseurs

Al vanaf 1986 is internationaal belastingadvies onze focus waarmee wij als onze cliënten graag bijstaan.

Wij voorzien ook in advies bij andere internationale situaties zoals werken in het buitenland, inkeerregeling, m-biljet en remigratie of een tweede huis in het buitenland. De toegevoegde waarde die wij door ons fiscale advies kunnen bieden, vormt voor ons daarbij het speerpunt. Tevens dient niet over het hoofd te worden gezien dat een correcte aangifte problemen in de toekomst voorkomt. Dat bespaart tijd, geld en zorgen. Een hele belasting minder!

suurmond belastingadviseurs internationaal belastingadvies inkeerregeling belastingaangifte emigreren

Contact

J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs
Zwarte Zee 100
3144 DE Maassluis
+31 (0)10-3033701
belastingadvies@jcsuurmond.nl

Nieuws

Nooit meer belastingtips mislopen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Algemene informatie

KvK Handelsregister: 27224918
BTW-nummer: NL 8016.36.668.B.01

Socials