Stel, u heeft de mogelijkheid te gaan werken voor een bedrijf in Nederland als piloot. Op het moment woont u in Zweden. U zult zich bij het uitoefenen van deze baan veelal in het internationale verkeer bevinden. U wilt deze baan graag accepteren, maar u vraagt zich af hoe het zit met onder meer de sociale verzekeringen. En waar betaalt u eigenlijk belasting over uw salaris? In de praktijk gaat het bijna altijd om maatwerk.

suurmond belastingadviseurs piloot belasting internationaal belastingadvies

Buitenlandse werkgever belasting

De hoofdregel bij een dienstbetrekking in het internationale verkeer is dat u belast wordt in het land waar de feitelijke leiding van uw werkgever gevestigd is, maar het is ook mogelijk dat u belast wordt in het land waar u woont. Dit is afhankelijk van het belastingverdrag. Helaas is het – doordat het vaak gaat om meerdere landen, werkgevers, en payroll-organisaties – soms erg lastig dit eenduidig vast te stellen. Het blijft dan ook maatwerk om vast te stellen waar uw salaris belast is. Wij kunnen u adviseren over uw belasting- en premieplicht en zijn ook graag van dienst met de aangifte.

Sociale zekerheid

Ook al woont u in Nederland, mocht uw werkgever in het buitenland bevestigt zijn, dan bent u mogelijk niet sociaal verzekerd in Nederland. Van belang hierbij is vooral hoeveel u fysiek in Nederland werkt – als dit meer dan 25% is dan bent u mogelijk wel in Nederland verzekerd.

Neem contact met ons op en wij bekijken uw situatie. we kunnen u een advies geven en het belastingverdrag bekijken van het betreffende land. We verzorgen ook graag de jaarlijkse belastingaangifte.

Stel, u heeft net een baan in het buitenland aangeboden gekregen. Na de blijdschap over het voorstel, komen er toch wel een paar vragen in u op. Hoe werkt dat nou financieel en fiscaal gezien? Er zal een hoop veranderen in uw situatie. U en uw partner zijn momenteel in Nederland woonachtig en in loondienst bij een Nederlandse werkgever. Mocht u het aanbod accepteren, dan zou u 4 a 5 dagen per week, gedurende 45 weken per jaar in het buitenland verblijven. Uw partner blijft in Nederland. Maar hoe zit het met de belastingplicht? Hoe zorg je ervoor dat je geen dubbele belasting betaald?

suurmond belastingadviseurs dubbele belasting

Een aantal vragen die in deze situatie waarschijnlijk bij u op zullen komen:

1. Waar betaal ik belasting over mijn salaris en hoe zorg ik ervoor dat mijn salaris niet dubbel belast wordt?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren; met name van belang is waar je werkgever gebaseerd is en waar je de dienstbetrekking fysiek uitoefent. Daarnaast speelt het verdrag tussen Nederland en het werkland een rol. De bedoeling van een belastingverdrag is het voorkomen van dubbele belasting. Echter dit houdt niet in dat er geen belasting in Nederland verschuldigd is. Wij kunnen uw situatie bekijken en adviseren wat de beste gang van zaken is. Hier vind u een overzicht van de bedragslanden.

2. Moet ik me wel of niet uitschrijven?

Bij deze vraag is het van belang om vast te stellen waar je levenscentrum zal liggen als je het baanaanbod accepteert. Waar je levenscentrum ligt, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk aan: waar verblijven partner en kinderen; waar verblijft u buiten werktijden; waar bent u lid van verenigingen, sportschool, etc. Wij kunnen u hierin adviseren.

Hoe zit het met sociale zekerheid?

Dit is wederom afhankelijk van de fysieke werklocatie. Als u fysiek alleen in het werkland werkt, ben je in principe sociaal verzekerd in het werkland. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ook anders zijn.

Wij kunnen adviseren wat het beste is in jouw situatie en natuurlijk ook je aangifte inkomstenbelasting verzorgen. Het advies en de uitvoering daarvan blijft het beste in één hand.

Als u in 2023 verhuisd naar een ander land bent, dan dient u het M-biljet in te vullen. Het biljet moet worden ingediend over het immigratie of emigratie jaar. Vaak ontvangt u automatisch een uitnodiging van de Belastingdienst om een dergelijk aangifteformulier in te dienen, maar soms moet dit op eigen initiatief ingediend worden. We hebben voor u een paar interessante punten op een rij gezet:

suurmond belastingadviseurs m biljet hulp

Eenmanszaak emigratie

Stel, u heeft al een paar jaar een eenmanszaak en eind 2023 bent u naar Frankrijk geëmigreerd. Vanuit hier verricht u uw werkzaamheden als Franse eenmanszaak. Maar hoe geeft u nu uw inkomsten uit 2023 aan?

Als u bijvoorbeeld emigreert en uw eenmanszaak voortzet, dan moet deze in Nederland worden uitgeschreven. Normaal gesproken moeten er jaarstukken worden gemaakt voor de Nederlandse periode in het migratiejaar. Daarna moet de Nederlandse onderneming worden uitgeschreven en moet er een onderneming in het buitenland opgezet worden. Er zal een M-biljet moeten worden ingevuld voor het jaar van emigratie. Wij kunnen u helpen om uw eenmanszaak aan te geven in het M-biljet.

Timing uitschrijving

Het is verstandig om u op tijd uit of in te schrijven bij migratie. Stel, u emigreert en vergeet uzelf uit te schrijven. U merkt dit na een jaar en u schrijft uzelf alsnog uit. Uiteindelijk krijgt u van de Belastingdienst het M-biljet over het jaar ná emigratie. Aangezien dit niet overeenkomt met de feiten zal er mogelijk een biljetwissel aangevraagd moeten worden. Dit kan een relatief lastige procedure zijn. Wij kunnen u helpen dit aan te vragen bij de Belastingdienst.

Belastingplichten en belastingvoordelen

Wij kunnen voor u het M-biljet invullen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de belastingregels. Natuurlijk wilt u niet alleen voldoen aan de belastingregels, maar ook zeker weten dat u alle mogelijke belastingvoordelen uit het biljet krijgt en dat er geen fouten gemaakt worden. Hier meer informatie over het M-biljet.

We vullen het M-biljet zo voor u in, dat er geen belastingvoordelen worden gemist, maar natuurlijk ook dat u voldoet aan uw belastingverplichtingen.

Met de wijzigingen in het box 3 systeem is het belangrijk om, indien mogelijk, uw huis in box 1 te houden. Voor 2024 wordt het tarief in box 3 namelijk verhoogd van 32%  naar 36%. Ook wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd voor 2024.

Als u in Nederland woont dan is het simpel: u houdt uw huis waar u in verblijft gewoon in box 1. Maar als u gaat emigreren, wat dan? er zijn meestal 2 opties waar de meeste mensen voor kiezen. Echter, vaak wordt een belangrijke en gunstige optie vaak over het hoofd gezien.

huis in box 1 suurmond belasting

Verkoop

Veel belastingplichtigen denken dat ze hun woning moeten verkopen als ze gaan emigreren. Het klopt natuurlijk dat u dan minder zorgen heeft. U ben dan geen geld en tijd meer kwijt aan het onderhoud, de belastingen en verzekeringen.

Verhuur

Als er besloten wordt om het huis toch niet te verkopen, dan is verhuren meestal de volgende optie. Maar op het moment van schrijven is dat niet erg gunstig in verband met de huidige box 3 wijzigingen. Het verhuren van uw woning levert tegenwoordig niet erg veel meer op vanwege het hoge box 3 tarief. Daarnaast is de gunstige leegwaarderatio regeling flink ingeperkt. Met deze regeling kon onroerend goed tegen een lagere waarde aangegeven worden indien het verhuurd werd met huurdersbescherming. Met ingang van 2023 is dit flink ingeperkt, wat verhuur van onroerend goed nog ongunstiger maakt.

En de beste optie? 

Wat veel mensen niet door hebben, is dat er vaak mogelijkheden zijn om het huis in box 1 te houden, ook na immigratie. Ook als de woning niet meer uw hoofdverblijf is. Bijvoorbeeld zolang het huis leeg staat en bestemd is voor verkoop; dat mag voor maximaal 3 jaar. De woning mag dan niet verhuurd worden. Hoewel het eigenwoningforfait niet meer geld, kunt u wel nog van hypotheekrenteaftrek gebruik maken.

Indien u tijdelijk emigreert en de woning aanhoudt voor uw eigen gebruik, kan deze vaak in box 1 gehouden worden; dit is de uitzendregeling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden voor. Zo moet u voor immigratie minimaal 1 jaar eigenaar van de woning geweest zijn; daarnaast mag niemand anders zich op het adres inschrijven (hier gelden wel een aantal uitzonderingen voor).  Wij bekijken graag uw situatie om te toetsen of u voor de uitzendregeling in aanmerking komt.

Overweegt u een emigratie? Het is eigenlijk opmerkelijk hoeveel mensen verlangen naar een emigratie, met name naar een warm, zonnig land. Bij een emigratie valt veel te regelen en zeker als u DGA bent.

emigratie dga suurmond belastingadviseurs internationaal

Het is inderdaad geen gek idee, als de regen op de dakpannen plenst op een sombere decemberochtend….. in uw overweging moet u zeker meenemen dat een goede voorbereiding geen overbodige luxe is, zowel als ondernemer als particulier. Zeker als u dga bent dan kunt u sneller dan u denkt voor nare verassingen komen te staan.

Stel u voor: u werkt sinds een paar maanden in Dubai. Uw gezin woont nog in Nederland en u heeft een (holding) BV in Nederland. Maar hoe zit het dan qua belasting? Heeft u nagedacht over de belastinggevolgen?

Het is van belang om te weten bijvoorbeeld of u dan uitsluitend in Dubai werkt, of ook in andere landen. Ook hoe vaak u in Nederland bent en of u daar ook werkt. Het is niet zo simpel als het eerst lijkt om te emigreren als u in Nederland bijvoorbeeld een BV aan wil houden. Het kan zijn dat het bedrijf gestaakt moet worden als u emigreert. Per situatie verschillen de mogelijkheden.

Bent u DGA en heeft u emigratieplannen? Neem contact op met ons en leg uw situatie voor.

Wonen in buitenland, auto in Nederland. Heeft u een auto in Nederland en woont u in het buitenland? Mogelijk heeft u onlangs een bericht van het RDW ontvangen met de volgende strekking:

“U staat niet langer ingeschreven op een Nederlands adres, maar u bezit nog één of meerdere voertuigen met een Nederlands kenteken op uw naam. Dit is in strijd met de regelgeving. In de bijlage van dit bericht vindt u meer informatie hierover.”

wonen in buitenland auto in nederland suurmond belastingen

Auto in Nederland

Het is inderdaad niet toegestaan om een auto in Nederland te behouden wanneer u in het buitenland woont. Gelukkig zijn er verschillende opties beschikbaar. Als u besluit uw auto in Nederland te behouden, kunt u overwegen om het voertuig op een andere naam te laten zetten, waarbij u een vrijwaringsbewijs ontvangt. De auto is dan natuurlijk niet meer van u . Wellicht kunt u met de eigenaar afspreken dat u de auto mag gebruiken als u in Nederland bent. Een andere mogelijkheid is om het voertuig af te melden en het mee te nemen naar het buitenland. U kunt hier meer informatie vinden over deze mogelijkheden.

Huis in Nederland

Het is belangrijk op te merken dat het behouden van een auto in Nederland terwijl u in het buitenland woont niet is toegestaan. Aan de andere kant is het wel mogelijk om een of meerdere huizen in Nederland te bezitten terwijl u woont in het buitenland.

Wanneer u besluit naar het buitenland te verhuizen, is het mogelijk om uw Nederlandse woning te behouden. In de meeste gevallen wordt de woning vervolgens geclassificeerd in box 3, aangezien het voor u niet langer als uw eigen woning geldt. In sommige gevallen kan de woning in box 1 blijven. Lees hier meer over uw Nederlandse woningen aangeven.

Indien u meer informatie wenst over het bezitten van onroerend goed in Nederland terwijl u in het buitenland verblijft, inclusief de juridische en fiscale gevolgen, helpen wij u graag verder. Neem contact met ons op voor een deskundig advies over deze kwestie.

Heeft u een aanbod gekregen om te gaan werken in Saudi-Arabië? Dan komt daar belastingtechnisch veel bij kijken. Wat is bijvoorbeeld de impact als u zich wel of niet uitschrijft. Denk aan zaken als familie die achterblijft, hoeveel dagen u besteedt in Saoedi-Arabië, of wel in Kingdom of Saudi arabia (KSA). Nu vraagt u zich af, waar u belastingplichtig bent en u wilt natuurlijk geen dubbele belasting betalen. U vraagt zich af of wat de implicaties zijn en hoe u dit zo kunt opzetten, dat u zoveel mogelijk belasting bespaart en toch uw zaken correct geregeld worden. Daarbovenop komt natuurlijk eventueel het invullen van het m-formulier: een gecompliceerde aangifte die uw belastingplicht omzet naar de buitenlandse bij emigratie.

Werken in Saudi-Arabië

In Kingdom of Saudi Arabia wordt 20% winstbelasting geheven maar er wordt geen belasting over inkomsten geheven, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om er te gaan werken. Er bestaat een belastingverdrag tussen Saoedi-Arabië en Nederland en de groeiende economie van Saoedi-Arabië maakt het KSA het steeds aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven en werknemers.

Als dit soort vragen bij u opkomen indien u gaat werken in saudi arabië, is het verstandig om een internatonaal belastingadviseur naar uw situatie te laten kijken. Hier leest u meer over voorkoming dubbele belasting.

 • U heeft een koophuis in Nederland; u vraagt zich af of u deze na emigratie (van het gezin) nog kunt aanhouden; 
 • U vertrekt alleen; u gaat werken in Saudi arabië en uw vrouw blijft in Nederland achter voor de eerste paar maanden. U vraagt zich af of zij nog gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek; 
 • U vraagt zich af of er nog gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek nadat uw volledige gezin is verhuisd en u nog een koophuis aanhoudt in Nederland; 
 • U wilt graag weten wat er gebeurd met uw Nederlandse zorgverzekering na emigratie; 
 • Uw vrouw heeft recht op kinderbijslag en volledige kinderopvangtoeslag; u vraagt zich af of dit ook na uw emigratie nog geldt;
 • U heeft spaargeld en vraagt zich af of het fiscaal gunstig is om dit in Nederland te houden;
 • U vraagt zich af of het verstandig is om zoveel mogelijk inkomen dat u het KSA hebt verdiend in het buitenland te houden; 
 • Uw man heeft een baanaanbod in Saudi Arabie. U blijft in NL wonen, nu vraagt u zich af of uw man buitenlands belastingplichtig wordt en uzelf binnenlandsplichtig blijft.

Werken in Saudi-arabië – wat kunnen we voor u betekenen?

Suurmond Belastingadviseurs adviseert al meer dan 35 jaar particulieren bij werken en wonen in het buitenland. Met name de laatste jaren hebben wij ons gericht op situaties met betrekking tot Saudi-Arabië en het midden oosten. Na een eerste contact wordt er gekeken of wij de partij zijn die u verder kan helpen. 

In een contactformulier of e-mail legt u uw situatie voor en stelt u de vragen die u heeft. Uw situatie wordt bekeken door een van onze adviseurs. Aan de hand daarvan wordt er verdere informatie gevraagd. Ons uurtarief is €210 excl. 21% BTW.

Een adviseur kijkt welke zaken er specifiek op uw situatie van toepassing zijn en welke onderdelen belangrijk zijn om van tevoren te regelen. Er wordt een adviesvoorstel gemaakt over alle onderdelen waar u begeleiding bij nodig heeft. 

Wij stellen u vervolgens op de hoogte van het aantal uren dat er naar verwachting nodig zal zijn. Dit is niet in alle gevallen nauwkeurig in te schatten omdat wij afhankelijk zijn van beschikbare gegevens en toelichting. Bovendien zijn wij afhankelijk van de wijze waarop een inspecteur reageert op het ingenomen standpunt. Er kan hierna zo nodig een adviesgesprek op locatie of online ingepland worden.

Er kan hierna zo nodig een adviesgesprek op locatie of online ingepland worden.

Voorbeeldsituaties werken in Saudi-arabië

Zo hebben wij onze klanten geholpen. Lees hier hun vragen en ons advies.

Mijn echtgenoot overweegt een baananbod in het kingdom of saudi arabia. Als hij hierop ingaat, zou ik hier blijven wonen met onze zoon. Is het mogelijk dat mijn man buitenlands belastingplichtig wordt en ik binnenlands belastingplichtig blijf? Wij hebben ook een woning in NL.

Het uitschrijven heeft als nadeel dat er geen sprake kan zijn van fiscaal partnerschap. De woning zal voor 50% bij u in box 1 blijven, terwijl de 50% van uw echtgenoot mogelijk in box 3 terecht komt. Als uw echtgenoot ingeschreven blijft  dan dient het gehele KSA salaris waarschijnlijk vermeld te worden in de NL aangifte. Vervolgens kan er ook van een werkkalender gebruik gemaakt worden.

Ik ga in Saudi Arabië werken. Ik blijf er een paar jaar als het goed bevalt. Ik houd in Nederland mijn huis aan waar mijn vrouw blijft daar wonen. Ik reis om de paar weken terug. Ik krijg hypotheekrente aftrek en heb in NL inkomsten uit een eigen BV en uit loondienst. Hoeveel inkomstenbelasting moet ik in NL betalen over mijn inkomen uit Saudi arabie en hoeveel belasting moet ik in nl betalen mocht ik in saudi arabie werken? Is het verstandig om mezelf uit te schrijven?

De uitschrijving geeft potentieel het meeste zekerheid dat het KSA salaris niet in Nederland belast wordt. Dit heeft diverse gevolgen: wanneer geen of nauwelijks sprake is van werkdagen buiten het KSA, dan kan het een overweging zijn om uzelf niet uit te schrijven. Er bestaat soms de mogelijkheid dan, dat de eigen woning aftrek geheel aan uw echtgenoot toegerekend kan worden.

Het belang van het inschakelen van een internationaal belastingadviseur

Wanneer u van plan bent om in het Kingdom of Saudi Arabia te gaan werken dan is het belangrijk om een belastingadviseur met expertise daaromtrent uw situatie onder de loep te laten nemen. U wilt natuurlijk zeker weten dat u uw nieuwe baan goed begint en niet jaren later tot de ontdekking komt dat uw belastingzaken niet goed geregeld waren. 

Met het advies van onze belastingadviseurs,, bent u ervan verzekered dat u bijgestaan wordt door een belastingadviseur met de relevante kennis in uw situatie. Ons team is goed op de hoogte van de belastinggevolgen van het wonen en/of werken in Saudi-Arabië. 

Als gevolg hiervan, bent u goed voorbereid als u gaat werken in saudi arabië. U weet hoeveel belasting u zal betalen in Nederland over uw inkomen uit het kingdom of saudi arabia. U weet bijvoorbeeld wat de implicaties zijn van het aanhouden van uw huis in Nederland, of hoe om te gaan met uw spaargeld dat uw in het kingdom of saudi arabia opbouwt. In de meest uiteenlopende situaties kunnen wij u voorzien van volledig internationaal belastingadvies.

Hier kunt bekijken welke landen een belastingverdrag met Nederland hebben.

U bent van plan om binnenkort te emigreren of heeft dit al gedaan. Wat gebeurt er met uw pensioen als u in het buitenland woont? Blijft uw pensioen belast in Nederland of wordt dit belast in uw nieuwe woonland? Wij hebben op het moment met veel Nederland-Zwitserland situaties te maken.

Vroegtijdig belastingadvies kan u geld besparen

Het verdient hoe dan ook aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te vragen hoe uw emigratie de belastingheffing over uw pensioen beïnvloedt. Neem contact met ons op voor advies over uw situatie. Wij kunnen u ook helpen met een verklaring niet afgetrokken premies. Lees ook of u mogelijkheden heeft met om uw buitenlands pensioen deels onbelast te ontvangen in Nederland.

Afhankelijk van belastingverdragen

In welk land uw pensioen belast wordt is geheel afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland met dit bepaalde land heeft gesloten. In het verdrag wordt bepaald in welk land bepaald inkomen en vermogen belast mag worden. In sommige belastingverdragen is dit vrij eenvoudig geregeld, in andere verdragen ligt dit veel ingewikkelder. Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Frankrijk beslaat bijvoorbeeld maar één zin, terwijl ditzelfde artikel in het verdrag met België 8 subartikelen bevat. In het verdrag met de Verenigde Staten is het pensioen nog uitgebreider geregeld.

Saldoverklaring

Bij een eventuele afkoop van een pensioen is het mogelijk om een zogenaamde saldoverklaring te vragen. Dit is met name relevant als niet alle premies tot aftrek zijn gekomen in de buitenlandse periode. De pensioenverzekeraar zal op basis van deze verklaring minder belasting inhouden.

Welk soort pensioen

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een sociale-zekerheidspensioen (AOW), een overheidspensioen zoals ABP en een particulier pensioen of lijfrente. Per uitkering dient dan te worden bekeken waar deze belast is, soms is dit niet eenduidig en zijn verschillende interpretaties mogelijk. Soms is in een speciaal protocol als bijlage van het verdrag nog specifieke regels opgenomen wat de belasting nog weer ingewikkelder maakt. Ook kan het verschil maken of een opgebouwd pensioen regulier wordt uitgekeerd of dat het gehele bedrag ineens (als een lumpsum) wordt uitgekeerd.

Na uw emigratie is de premieheffing over uw pensioen vrijwel nooit toegewezen aan Nederland. U betaalt hierdoor uitsluitend belasting (in de eerste schijf in 2017 8,9%); bij – vooral – een laag pensioen uit Nederland kan het derhalve voordelig zijn als de belastingheffing op basis van het verdrag aan Nederland wordt toegewezen.

Neem nu contact met ons op voor een adviesgesprek.

Emigreren en belasting; hoe zit dat? Inzake emigratie en belasting zijn er vaak nog een aantal zaken te regelen die u voordeel op kunnen leveren.

Binnenlands of buitenlands belastingplichtig?

Als u naar het buitenland verhuist, kunt u in sommige gevallen kwalificeren als binnenlandse belastingplichtige voor het emigratiejaar en in de jaren erna. Of dit voor u voordelig is, hangt zeer af van uw situatie. Bij binnenlandse belastingplicht wordt al uw inkomen, ook het buitenlandse, belast. Daarvoor mag u dan ook gebruik maken van de voorzieningen in het Nederlandse belastingstelsel, zoals aftrek van hypotheekrente. Bij buitenlandse belastingplicht mag u dit laatste niet en wordt alleen uw Nederlandse inkomen belast.

Ook is soms bijvoorbeeld een beroep op de zogenaamde detacheringsregeling mogelijk waardoor de hypotheekrenteaftrek behouden kan blijven indien u uw Nederlandse woning voor uzelf ter beschikking houdt.

M-biljet correct invullen belangrijk

De aangiftebiljetten (M-biljet) in een emigratiejaar of immigratie jaar zijn beduidend gecompliceerder dan een reguliere aangifte. In een emigratie of immigratie jaar zijn er door de overgang van belastingplicht en premieplicht vaak meer mogelijkheden tot belastingbesparing, uiteraard blijft het van belang om de aangifte te baseren op feitelijke en te onderbouwen informatie.

Wat in uw situatie mogelijk is hangt af van een groot aantal factoren.

Onze expertise op het gebied van internationaal c.q. grensoverschrijdend belastingadvies kan u helpen bij het maken van de juiste beslissingen. Mogelijk bent u gedurende uw buitenlandse periode blijvend in Nederland belastingplichtig en is jaarlijks een aangifte vereist. In deze situatie, en ook indien u na verloop na tijd weer vanuit het buitenland naar Nederland wilt terugkeren, bieden wij deskundig advies.

Voor verdere informatie over emigreren en belasting en onze diensten op dit gebied, neem contact met ons op.

Voorbeeldsituaties emigreren en belasting

U gaat begin volgend jaar werken voor een Duitse organisatie. U gaat echter niet in Duitsland werken, maar wordt geplaatst in Rwanda. U gaat daar wonen samen met uw man, die net met pensioen is. U heeft nog wel een koopwoning in Nederland die u aan wilt houden. U vraagt zich af of het verstandig is om formeel te emigreren en in hoeverre u dan nog in Nederland belastingplichtig bent? Ook wilt u graag weten wat de gevolgen zijn voor uw AOW en zorgverzekering

Naar het voorkomt is uw situatie in feite een emigratie naar Rwanda. Uw levenscentrum verplaatst zich namelijk daadwerkelijk vanuit Nederland naar Rwanda. Een uitschrijving (formele emigratie) vanuit Nederland geeft duidelijkheid wat betreft uw belastingplicht terwijl u indien u in Nederland blijft wonen te maken zult hebben met regels voor voorkoming van dubbele belasting. Met Rwanda is bovendien geen verdrag en daarnaast is uw werkgever weer in een ander land gevestigd het geen belastingtechnisch de nodige complicaties met zich mee zal brengen. Voor uw koopwoning dient u nog wel een Nederlandse belastingaangifte te doen. Blijft de woning in NL ter beschikking of is het de bedoeling deze te verhuren? Indien u deze niet gaat verhuren, kan de woning in de regel Nederland in box 1 blijven, anders in box 3. AOW opbouw is inderdaad niet meer aan de orde maar kan eventueel vrijwillig worden doorbetaald. Omdat de uitkomst hiervan in de toekomst maar onzeker is adviseren wij dit doorgaans niet. U dient een zorgverzekering te hebben via de Duitse werkgever of eventueel een expat verzekering. U heeft geen recht op een Nederlandse zorgverzekering (zelfs niet indien u in Nederland ingeschreven zou blijven).

U bent in het proces van emigratie naar Noorwegen. U wilt ter voorbereiding graag weten hoe u kunt voorkomen dat u teveel (dubbele) belasting betaalt.

Bij emigratie is het van belang om de banden met Nederland te onderzoeken en met name in hoeverre deze blijven bestaan na emigratie. Indien u en uw familie vertrekken en zich uitschrijven en er is geen inkomen of woning meer in Nederland dan eindigt in de regel de belastingplicht in Nederland en bent u alleen nog belastingplichtig in Noorwegen. In dat geval zijn er ook geen problemen met dubbele belasting.

Wij emigreren volgend jaar naar Zweden en willen graag informatie over de fiscale gevolgen en mogelijkheden. Waar moeten we allemaal rekening mee houden. Kunt u ons ook adviseren over de Zweedse belasting?

Het is van belang dat de binnenlandse belastingplicht overgaat in buitenlandse belastingplicht (bijvoorbeeld als er nog banden met Nederland blijven bestaan zoals een woning of onderneming) c.q. dat de binnenlandse belastingplicht eindigt. In het emigratie jaar dient een aangifte M te worden ingediend waarin deze overgang juist dient te worden weergeven. Zaken die bij emigratie spelen zijn bijvoorbeeld een tijdsevenredige vermindering van premieheffing, conserverende aanslag, stopzetten van een voorlopige teruggave (bijvoorbeeld i.v.m. hypotheekrente aftrek). Verder dient er een beslissing te worden genomen wat er met de eigen woning (indien aan de orde gebeurd); blijft deze in box 1 of verhuist deze naar box 3 of wordt deze wellicht verkocht. Voor wat betreft de Zweedse kant dient u eveneens met een Zweedse adviseur te overleggen met name indien er nog zaken in Nederland achterblijven.

Werkt u meer of minder dan 183 dagen in het buitenland? Kijk of de 183-dagenregeling voor u geldt en hoe u belastingvoordeel kunt behalen.

Werkt en verblijft u een gedeelte van het jaar in het buitenland terwijl u in Nederland woont? De 183-dagenregeling voorkomt dat u in beide landen belasting betaalt over uw salaris en bepaalt in welk land uw salaris moet worden belast. Wilt u op tijd weten waar uw inkomen belast wordt om fiscale problemen achteraf te voorkomen? Neem contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Indien u een dienstbetrekking in het Midden-Oosten heeft, dan zijn wij u graag van dienst.

Wanneer is de 183-dagenregeling van toepassing

In de meeste belastingverdragen met andere landen is bepaald dat het werkland mag heffen over het salaris. Onderdeel van deze belastingverdragen is echter de 183-dagenregeling. Indien deze van toepassing is, mag juist het woonland heffen. Dit is van toepassing indien aan 3 voorwaarden wordt voldaan:

 • men verblijft niet langer dan 183 dagen in het werkland;
 • de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever die niet in het werkland is gevestigd;
 • de werknemer niet werkt in een vaste vestiging van de werkgever in de staat waar de werknemer werkt.

Wanneer dit het geval is, is het salaris pas in de werkstaat belastbaar wanneer men daar meer dan 183 dagen aanwezig is. Zo niet, dan is het gehele salaris belast in het woonland.

Salaris in woonland blijft belastbaar

Overigens zijn dagen die niet in de werkstaat worden gewerkt, maar bijvoorbeeld in de woonstaat of zelfs een derde land, hoe dan ook belast in de woonstaat. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Wanneer u in een bepaald land woont, is daar sprake van binnenlandse belastingplicht. Wereldwijd inkomen en vermogen moet dan in de aangifte in dat land vermeld worden. Vervolgens wordt op basis van de 183-dagenregeling bekeken over welk deel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gevraagd kan worden.

Werkdagen goed bijhouden 183-dagenregeling

Het is in het kader van de 183-dagenregeling erg belangrijk om alle dagen dat u in het werkland verblijft goed bij te houden. U loopt anders het risico dat de Belastingdienst toch in Nederland zal proberen te heffen.

Voorbeeldsituaties 183-dagenregeling

U gaat minimaal voor 1 jaar werken voor een bedrijf met een vestiging in Dubai. Uw salaris en een woonvergoeding worden door deze vestiging uitbetaald. Uw vrouw blijft in Nederland wonen in uw eigen huis met hypotheek. U wilt steeds 3 weken in Dubai verblijven en 1 week vanuit Nederland werken. Hoe zit het met de belastingplicht?

U kunt voor de in Dubai gewerkte dagen op grond van het verdrag met de VAE verzoeken om aftrek ter voorkoming van “dubbele” belasting. Ook kunt u vrijstelling premieheffing aanvragen bij de SVB. Het is dan wel van belang dat u in Nederland geen andere inkomsten heeft en er niet ook in een ander land naast de VAE gewerkt.

U heeft het afgelopen jaar veel in Roemenië gewerkt. Als u de vakantiedagen meetelt komt u op net over de 183 dagen. U vraagt zich af of u voor de 183 dagenregeling wel of niet deze vrije dagen moet meetellen. U zou dan immers lokaal belasting moeten betalen in Roemenië.

Wat betreft de 183 dagenregeling: het betreft fysieke aanwezigheid. Het zou dus gaan om vakantie dagen die fysiek in Roemenië worden doorgebracht die dan eveneens meegeteld kunnen worden. Een en ander dient bijgehouden worden middels een door de werkgever ondertekende kalender waaruit fysieke aanwezigheid blijkt alsmede werk, vakantie en ziektedagen.

U werkt in Duitsland waarbij u steeds 14 dagen in Duitsland werkt en verblijft en 7 dagen in Nederland. U betaalt keurig uw loonbelasting en alle premies in Nederland en ontvangt hier ook hypotheekrenteaftrek en kinderopvang toeslag. U zit echter al snel over de 183 dagen in Duitsland heen en bent erg benieuwd wat dit voor fiscale gevolgen voor uw situatie heeft.

Indien u meer dan 183 dagen in Duitsland fysiek aanwezig bent gedurende een tijdvak van 12 maanden dan mag Duitsland heffen over het daar verdiende salaris. Nederland moet dan aftrek elders belast geven. De premieplicht blijft in Nederland omdat u tevens maandelijks meer dan 25% in Nederland werkt. Een en ander zou rechtgetrokken moeten worden via een Duitse aangifte en het vragen van aftrek elders belasting in de Nederlandse aangifte. Mogelijk moet er ook een A1 verklaring worden aangevraagd zodat er niet in Duitsland ook premieplicht kan ontstaan.

U werkt voor een Nederlands bedrijf, maar heeft het afgelopen jaar meer dan 250 dagen gewerkt in Frankrijk. U betaalt gewoon belasting in Nederland. Hoe zit het met de 183 dagen regeling en uw belastingplicht?

Indien u in Nederland woont en in een jaar meer dan 183 dagen in Frankrijk heeft gewerkt/verbleven, lijkt het erop dat het heffingsrecht toekomt aan Frankrijk. De Nederlandse ingehouden belasting over de in Frankrijk gewerkte dagen kunnen wij voor u terugvragen. Het is ook van belang of u ook in Nederland heeft gewerkt. Zo niet, dan bent u premieplichtig in Frankrijk en heeft u geen recht op de Nederlandse zorgverzekering en bent u niet in NL premieplichtig voor de volksverzekeringen. Wij dienen dan mogelijk eveneens vrijstelling te vragen hiervoor. Het is wellicht mogelijk om de premieplicht in Nederland te houden middels een A1 verklaring.

U bent net begonnen met werken in Dubai. U blijft in Nederland ingeschreven, maar bent meer dan 183 dagen per jaar in Dubai voor een daar gevestigde werkgever. Waar bent u dan belastingplichtig?

Het inkomen is dan in Dubai belast voor zover u daar werkt. Dagen welke u in een ander land werkt, zijn belast in Nederland.

U heeft een eigen bedrijf en woning in Nederland en werkt hier een gedeelte van het jaar. U voert echter ook een groot gedeelte van het jaar opdrachten uit in Canada en woont daar dan ook in een eigen woning. Daarnaast verblijft u in totaal nog zo’n 2 maanden in andere landen vanwege vakantie. Het komt erop neer dat u in geen enkel land 183 dagen woont en u vraagt zich af hoe het dan zit met de 183-dagenregeling en in welk(e) land(en) u belastingplichtig bent.

U bent altijd belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen en vermogen in uw woonland. Er is pas sprake van de 183 dagen regeling als op grond daarvan een ander land heffingsrecht krijgt. Er vallen dus nooit zaken “tussen wal en schip”. Als u in Nederland woont en daar uw bedrijf heeft dan is de 183 dagen regeling niet van toepassing en blijft u volledig belast in Nederland.

Let op! Bij de 183-dagenregeling kunnen kleine nuances in situaties al leiden tot het wel of niet van toepassing zijn van de regeling. U kunt onderstaande voorbeeldsituaties in de regel dan ook niet zomaar toepassen op uw situatie.